„Parkiet”: TIM szykuje się na wojnę

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w relacji z konferencji prasowej, podczas której prezes zarządu Krzysztof Folta oraz członek zarządu, dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk prezentowali wyniki finansowe TIM SA i Grupy…Sprawdź

20.09.2018

Skonsolidowany raport półroczny

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. Grupa…Sprawdź

18.09.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA – raport bieżący nr 37/2018 >> Uchwały podjęte przez NWZ TIM SA w dniu 05.10.2018 r. – raport bieżący nr 43/2018 >> Wykaz akcjonariuszy…Sprawdź

7.09.2018
1 2