Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

Pani Anna Słobodzian – Puła, powołana w dniu 17.05.2016r na ponowną kadencję na Członka Zarządu TIM SA, z wykształcenia jest magistrem prawa – ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo.

Mandat Pani Anny Słobodzian-Puła upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2020.

Pani Anna Słobodzian-Puła ukończyła również:

 • 2003 - aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • 2005 - podyplomowe studia w zakresie Prawa Europejskiego – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji / OIRP,
 • 2012 - „European Master of Business Administration” - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet w Bradford.

Pani Anna Słobodzian -Puła posiada następujące doświadczenie zawodowe:

TIM SA

 • 2013 - nadal – Dyrektor ds. Organizacyjno -Prawnych – Członek Zarządu,
 • 2010-2013 - Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych /Prokurent,
 • 2006-2010 - Kierownik Wydziału Organizacyjno –Prawnego,
 • 2003-2006 - radca prawny,
 • 1998-2003 doradca prawny.

SONEL SA z siedzibą w Świdnicy

 • 2003 – 2010 - radca prawny.

Poza pełnieniem funkcji w Zarządzie TIM SA Pani Anna Słobodzian - Puła pełni następujące funkcje:

 • Członek Rady Nadzorczej ROTOPINO.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy,
 • Członek Rady Nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach,
 • Członek Rady Nadzorczej ROTOPINO.PL SA z siedzibą w Warszawie.

Według oświadczenia złożonego Spółce:

 • z wyjątkiem posiadania akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie SA (w tym akcji TIM SA) Pani Anna Słobodzian- Puła nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych,
 • Pani Anna Słobodzian-Puła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej z wyjątkiem spółek zależnych TIM SA, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • Pani Anna Słobodzian-Puła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.