Prezentacje inwestorskie

pdf
24.09.2020
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.
1 MB
pdf
20.05.2020
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.
847 KB
pdf
23.04.2020
TIM SA - podsumowanie roku 2019
2 MB
pdf
21.11.2019
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.
784 KB
pdf
12.09.2019
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.
1 MB
pdf
26.05.2019
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.
1 MB