Wyniki finansowe

I kw. 2020 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

2019 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

1 2 3 4 5 11