Wyniki finansowe

I kw. 2018 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

2017 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

1 2 3 4 5 6 7 8