Wyniki finansowe

I kw. 2017 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

2016 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

1 3 4 5 6 7 8