10 dobrych praktyk TIM-u w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dziesięć aktywności prospołecznych realizowanych przez TIM w ubiegłym roku znalazło się w najnowszej, 21. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR, w którym TIM jest uwzględniany od 2019 roku.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najdłużej działające stowarzyszenie zajmujące się CSR w kraju, co roku publikuje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jest to najważniejsza cykliczna publikacja tej organizacji, wydawana od 2002 roku. Premiera tegorocznego wydania odbyła się 17 kwietnia w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.

Raport jest przeglądem aktywności przedsiębiorstw, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju. Podsumowuje on również najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły oraz komentarze ekspertów i ekspertek. Stałym elementem publikacji jest również przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z odpowiedzialnością biznesu. Główną część raportu stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w poprzednim roku.

W 21. edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk (o 30 więcej niż w ubiegłym roku) zgłoszonych przez 272 firmy. Podobnie jak w poprzedniej odsłonie raportu, obowiązywał limit 10 praktyk zgłoszonych przez dane przedsiębiorstwa.

TIM zaangażowany społecznie

Najwięcej dobrych praktyk, bo aż 477, dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. W tej kategorii znalazło się również najwięcej inicjatyw zgłoszonych przez TIM:

• Akcja Aktywny TIM dla Przyjaciół, polegająca na gromadzeniu przez pracowników firmy TIM kilometrów z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. W 2022 r. dzięki zaangażowaniu pracowników oraz przedstawicieli dostawców TIM-u zgromadzono 76 875 km, co pozwoliło zebrać 28 895 zł. Zarząd firmy, z okazji 35-lecia jej powstania, zdecydował o zwiększeniu tej puli do 35 000 zł. Środki zgromadzone w ramach akcji trafiły do czterech fundacji w formie darowizn po 8750 zł.

• 3. edycja charytatywnej akcji świątecznej TIM Mikołajów, dzięki której lokalne fundacje i inne instytucje otrzymały wsparcie finansowe. Do TIM-u Mikołajów 2022 dołączyło 48 partnerów biznesowych firmy, a całkowity budżet akcji wyniósł 391 000 zł.

• Akcja Choinka pełna prezentów, która miała za zadanie wesprzeć Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w okresie świątecznym. Każdy z pracowników mógł ściągnąć z choinki (również wirtualnej) karteczkę, na której była wymieniona konkretna potrzeba, a następnie przygotować wylosowany upominek. Przyniesione prezenty były pakowane w centrali TIM-u i wysyłane do Fundacji. W czasie trwania akcji zebrano osiem dużych kartonów upominków: gry planszowe, puzzle, pluszaki, książki i kolorowanki, kredki i flamastry.

• Program grantowy, w ramach którego TIM dwa razy w roku umożliwia pracownikom zgłaszanie inicjatyw edukacyjnych, prozdrowotnych, proekologicznych, kulturalnych i pomocowych wspierających lokalne społeczności. Decyzję o przyznaniu grantu podejmują sami pracownicy, głosując w intranecie. W 2022 r. granty o łącznej wartości 82 000 zł. sfinansowały lub współfinansowały m.in.: rehabilitację pacjentów po mastektomii czy leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym..

• Wsparcie młodych talentów w branży elektrotechnicznej. Pierwszą z podjętych w 2022 r. inicjatyw było partnerstwo konkursu WorldSkills Poland dla uczniów szkół zawodowych i technicznych oraz studentów. Drugą – sponsoring Koła Naukowego OFF-ROAD z Politechniki Wrocławskiej. TIM SA zyskał miano partnera głównego projektu „Scorpio”, poświęconego konstrukcji łazików marsjańskich. Uczestnicy projektu dzięki wsparciu firmy mogli wziąć udział w światowych zawodach łazików, m.in. w USA i Turcji.

• eSkarbonka dla WOŚP, do której dokładać mogli się zarówno klienci, jak i pracownicy. TIM przeprowadził wewnętrzne licytacje, w które zaangażowani byli pracownicy i klienci. Firma zobowiązała się też wpłacić do eSkarbonki złotówkę za każde zamówienie zrealizowane na TIM.pl w finałowym tygodniu Orkiestry, co przełożyło się na kwotę 12 006 zł. Dzięki zaangażowaniu klientów i pracowników TIM-u zebrano łącznie 19 177 zł.

Dobroczynność pracowników

W raporcie FOB drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań), a wśród nich wolontariat pracowniczy w TIM-ie. Od 2019 r. pracownicy mogą zgłaszać propozycje działań z zakresu wolontariatu, które firma wesprze finansowo lub organizacyjnie. W 2022 r. pozytywnie zaopiniowano aż 21 z 24 złożonych wniosków, z których większość dotyczyła działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pozostałe zrealizowane wolontariaty dotyczyły m.in. wymiany oświetlenia w szkolnej sali gimnastycznej oraz remontu mieszkania zniszczonego przez zalanie.

Prawa człowieka

Największy, bo prawie trzykrotny wzrost liczebności odnotowano w obszarze praw człowieka, do którego zakwalifikowano 282 praktyki. Działania w tym obszarze pojął również TIM, który włączył się w pomoc Ukrainie. W obliczu wojny firma podjęła działania wspierające ukraińskich imigrantów oraz osoby pozostające w swojej ojczyźnie. W pierwszych tygodniach wojny przeznaczono na ten cel 100 000 zł. Przeprowadzono też kampanię dotyczącą odpowiedzialnej pomocy oraz zdecydowano, że druga edycja akcji #DreamTIM dla Dzieciaków (charytatywna sprzedaż produktów) zostanie ukierunkowana na pomoc ukraińskim dzieciom. Łącznie z budżetu firmy w ramach wolontariatu oraz darowizn finansowych przekazano na pomoc Ukrainie ponad 114 000 zł. Ponadto w założonej przez TIM zbiórce na SiePomaga.pl zebrano 2290 zł.

Ład organizacyjny

Do mniej licznych pod kątem liczby praktyk należy kategoria dotycząca ładu organizacyjnego (75), tymczasem i w tym obszarze TIM zgłosił jedno ze swoich działań. Było to sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2021 r., które po raz czwarty miało formę raportu zintegrowanego, przygotowanego według GRI Standards. Poza wskaźnikami GRI Standards w zakresie jakości obsługi klientów i zaangażowania społecznego firma przyjęła także wskaźniki własne.

Edukacja inwestorska

W publikacji FOB najmniej zgłoszeń zawierają obszary: zagadnienia konsumenckie (49) oraz uczciwe praktyki operacyjne (43). Drugi z wymienionych obszarów dotyczy etycznego postępowania w kontaktach firmy z innymi organizacjami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znalazło się w nim działanie realizowane przez TIM – edukacyjno-poradnikowo-analityczny cykl „Cały ten rynek”. W cyklu tym, nieprzerwanie od 2011 r., firma edukuje inwestorów, dzieląc się swoją wiedzą z wieloletniej obecności na Giełdzie Papierów Własnościowych. Artykuły publikowane są dwa razy w miesiącu i nie mają charakteru autopromocyjnego. Firmie zależy bowiem na tym, by inwestorzy podejmowali decyzje świadomie, dysponując niezbędną wiedzą.

drukuj