Struktura akcjonariatuAKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
RAZEM 22 199 200 100,00 22 199 200 100,00
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 204 814 23,45 5 204 814 23,45
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Nationale Nederlanden OFE 1 565 649 7,05 1 565 649 7,05
Pozostali 12 428 737 55,99 12 428 737 55,99

Osoby zarządzające i nadzorujące

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 204 814 23,45 5 204 814 23,45
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Piotr Tokarczuk 202 000 0,91 202 000 0,91
Piotr Nosal 14 241 0,06 14 241 0,06