Struktura akcjonariatuAKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
RAZEM 22 933 066 100,00 22 933 066 100,00
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 21 970 445 95,80 21 970 445 95,80
Pozostali 962 621 4,20 962 621 4,20