Struktura akcjonariatuAKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
RAZEM 22 199 200 100,00 22 199 200 100,00
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 136 939 23,14 5 136 939 23,14
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2 586 131 11,65 2 586 131 11,65
Nationale Nederlanden OFE 1 565 649 7,05 1 565 649 7,05
Pozostali 9 910 481 44,64 9 910 481 44,64

Osoby zarządzające i nadzorujące

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 136 939 23,14 5 136 939 23,14
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Piotr Tokarczuk 160 000 0,72 160 000 0,72
Piotr Nosal 4 250 0,02 4 250 0,02