Struktura akcjonariatuAKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
RAZEM 22 199 200 100,00 22 199 200 100,00
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 200 000 23,42 5 200 000 23,42
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Nationale Nederlanden OFE 1 565 649 7,05 1 565 649 7,05
Pozostali 12 433 551 56,02 12 433 551 56,02

Osoby zarządzające i nadzorujące

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 200 000 23,42 5 200 000 23,42
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Piotr Tokarczuk 200 000 0,90 200 000 0,90
Piotr Nosal 14 241 0,06 14 241 0,06