Struktura akcjonariatuAKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
RAZEM 22 199 200 100,00 22 199 200 100,00
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 100 000 22,97 5 100 000 22,97
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Altus TFI SA 2 067 420 9,31 2 067 420 9,31
Nationale Nederlanden OFE 1 565 649 7,05 1 565 649 7,05
Norges Bank 1 113 635 5,02 1 113 635 5,02
Pozostali 9 352 496 42,13 9 352 496 42,13

Osoby zarządzające i nadzorujące

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 100 000 22,97 5 100 000 22,97
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Anna Słobodzian-Puła 51 544 0,23 51 544 0,23