Struktura akcjonariatuAKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
RAZEM 22 199 200 100,00 22 199 200 100,00
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 167 943 23,28 5 167 943 23,28
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2 031 973 9,15 2 031 973 9,15
Nationale Nederlanden OFE 1 560 000 7,03 1 560 000 7,03
Pozostali 10 439 284 47,03 10 439 284 47,03

Osoby zarządzające i nadzorujące

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 167 943 23,28 5 167 943 23,28
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Piotr Tokarczuk 160 000 0,72 160 000 0,72
Piotr Nosal 4 250 0,02 4 250 0,02