Struktura akcjonariatuAKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
RAZEM 22 199 200 100,00 22 199 200 100,00
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 100 000 22,97 5 100 000 22,97
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2 586 131 11,65 2 586 131 11,65
Nationale Nederlanden OFE 1 565 649 7,05 1 565 649 7,05
Norges Bank 1 113 635 5,02 1 113 635 5,02
Pozostali 8 833 785 39,79 8 833 785 39,79

Osoby zarządzające i nadzorujące

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Krzysztof Folta z żoną Ewą 5 100 000 22,97 5 100 000 22,97
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Piotr Tokarczuk 77 727 0,35 77 727 0,35