Struktura akcjonariatuAKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
RAZEM 22 199 200 100,00 22 199 200 100,00
Krzysztof Folta z żoną Ewą 4 983 587 22,45 4 983 587 22,45
Altus TFI SA 2 971 683 13,39 2 971 683 13,39
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Nationale Nederlanden OFE 1 565 649 7,05 1 565 649 7,05
Pozostali 9 678 281 43,60 9 678 281 43,60

Osoby zarządzające i nadzorujące

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Krzysztof Folta z żoną Ewą 4 950 000 22,30 4 950 000 22,30
Krzysztof Wieczorkowski 3 000 000 13,51 3 000 000 13,51
Anna Słobodzian-Puła 51 544 0,23 51 544 0,23