Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się przynajmniej raz na pół roku, a jeśli zachodzi potrzeba, na wniosek Zarządu, częściej.

Krzysztof Wieczorkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Dzik - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Dzik

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Mierzwa - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Mierzwa

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kusz - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kusz

Członek Rady Nadzorczej