Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
14.12.2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w TIM SASprawdź

13.12.2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie przez TIM SA działań mających na celu przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA. oraz ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SASprawdź

11.12.2018

Zmiana adresu siedziby TIM SASprawdź

4.12.2018

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za listopad 2018 r.Sprawdź

7.11.2018

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za październik 2018 r.Sprawdź

1 2 3 4 97