Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
5.08.2019

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za lipiec 2019 r.Sprawdź

2.07.2019

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za czerwiec 2019 r.Sprawdź

3.06.2019

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za maj 2019 r.Sprawdź

31.05.2019

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającąSprawdź

27.05.2019

Nabycie akcji przez osobę zarządzającąSprawdź

21.05.2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 15.05.2019 r.Sprawdź

1 2 3 4 102