Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
2.12.2022

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za listopad 2022 r.Sprawdź

29.11.2022

Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.Sprawdź

22.11.2022

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.Sprawdź

22.11.2022

Regulamin odkupu akcji własnych TIM S.A.Sprawdź

18.11.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r.Sprawdź

16.11.2022

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendySprawdź

1 2 3 4 124