Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
30.05.2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 27.06.2023 r.Sprawdź

5.05.2023

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za kwiecień 2023 r.Sprawdź

28.04.2023

Stanowisko Zarządu TIM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A. ogłoszonego przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH w dniu 20 kwietnia 2023 r.Sprawdź

28.04.2023

Zawiadomienie o dokonaniu zapisów na sprzedaż akcji TIM S.A. w ramach ogłoszonego wezwaniaSprawdź

24.04.2023

Rekomendacja Zarządu TIM S.A. odnośnie podziału zysku za 2022 rokSprawdź

21.04.2023

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego TIM S.A. za 2022 rokSprawdź

1 2 3 4 128