Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
4.10.2021

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za wrzesień 2021 r.Sprawdź

2.09.2021

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za sierpień 2021 r.Sprawdź

5.08.2021

Zbycie nieruchomości przez spółkę zależną TIM S.A. – 3LP S.A.Sprawdź

3.08.2021

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za lipiec 2021 r.Sprawdź

5.07.2021

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za czerwiec 2021 r.Sprawdź

17.06.2021

Wstępne działania przygotowawcze do IPO 3LP S.A.Sprawdź

1 2 3 4 116