Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
1.08.2022

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za lipiec 2022 r.Sprawdź

4.07.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM S.A. w dniu 28.06.2022 r.Sprawdź

4.07.2022

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za czerwiec 2022 r.Sprawdź

28.06.2022

Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.Sprawdź

28.06.2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28.06.2022 r.Sprawdź

1 2 3 4 121