Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
24.05.2024

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 rokuSprawdź

30.04.2024

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.Sprawdź

26.04.2024

Zbycie akcji TIM S.A. przez osoby zarządzająceSprawdź

26.04.2024

Nabycie akcji TIM S.A. przez osoby zarządzająceSprawdź

25.04.2024

Zakończenie subskrypcji akcji serii GSprawdź

25.04.2024

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowegoSprawdź

1 2 3 4 135