Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
3.03.2021

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za luty 2021 r.Sprawdź

26.02.2021

Nabycie akcji TIM S.A. przez osobę zarządzającąSprawdź

3.02.2021

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za styczeń 2021 r.Sprawdź

22.01.2021

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającąSprawdź

20.01.2021

Terminy przekazywania raportów okresowych TIM S.A. w 2021 r.Sprawdź

11.01.2021

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. poniżej progu 5%Sprawdź

1 2 3 4 113