Zarząd

Zarząd TIM SA podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Do zakresu działania Zarządu należy przede wszystkim prowadzenie spraw spółki.

Krzysztof Folta

Prezes Zarządu

Piotr Nosal

Członek Zarządu

Piotr Tokarczuk

Członek Zarządu