Grupa Kapitałowa TIM

Jesienią 2011 r., po nabyciu przez TIM SA większości udziałów w MARKETEO.COM SA (dziś: Rotopino.pl SA) powstała Grupa Kapitałowa TIM, którą tworzą obecnie:


Największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych w Polsce, prowadzący e-sklep TIM.pl.

Jedno z największych centrów logistycznych w Polsce, oferujące zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora e-commerce. Firma powstała z dotychczasowego Działu Logistyki TIM SA.