Grupa Kapitałowa TIM

Grupa Kapitałowa TIM powstała jesienią 2011 r., kiedy TIM SA nabył większość udziałów w MARKETEO.COM SA (dziś: Rotopino.pl SA). Od tego czasu skład Grupy zmieniał się kilkukrotnie. Obecnie tworzą ją:


Największy w Polsce dystrybutor artykułów elektrotechnicznych, prowadzący platformę internetową TIM.pl.

Jedno z największych centrów logistycznych w Polsce, oferujące zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora e-commerce. Firma powstała z dotychczasowego Działu Logistyki TIM SA.