Strategie

Strategia biznesowa

Wiosną 2019 r. Zarząd TIM SA przyjął strategię średnioterminową spółki na lata 2019-2021. Jej głównymi celami było zwiększenie wartości TIM SA i osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%. POBIERZ >>

Strategia podatkowa

Działając na podstawie art. 27 c ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tj. z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800)) TIM SA z siedzibą we Wrocławiu publikuje Informację o realizacji strategii podatkowej za rok 2020. POBIERZ >>