3LP SA

Spółka powstała w 2016 r. z dotychczasowego Działu Logistyki TIM SA. Od 1 lipca 2016 r. jest operatorem należącego wcześniej do TIM SA centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach, gdzie mieści się także siedziba 3 LP SA.

Obiekt obsługuje zamówienia zarówno klientów TIM SA, jak i innych firm sprzedających online. Po zakończonej w 2016 r. rozbudowie i niemal czterokrotnym zwiększeniu powierzchni magazynowej centrum logistyczne 3 LP SA specjalizuje się bowiem w outsourcingu usług logistycznych dla podmiotów z sektora e-handlu.