3LP SA

Spółka powstała w 2016 r. z dotychczasowego Działu Logistyki TIM SA. Od 1 lipca 2016 r. jest operatorem należącego wcześniej do TIM SA centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach, gdzie mieści się także siedziba 3 LP SA. Do spółki należy również magazyn w Wojkowicach. 3LP zarządza powierzchnią o łącznej wielkości 80 000 mkw.

Obiekty obsługują zamówienia zarówno klientów TIM SA, jak i innych firm sprzedających online. Po zakończonej w 2016 r. rozbudowie i niemal siedmiokrotnym zwiększeniu powierzchni magazynowej centrum logistyczne 3LP SA specjalizuje się bowiem w outsourcingu usług logistycznych dla podmiotów z sektora e-handlu.