Kalendarium

21kwietnia2021

Raport roczny za rok 2020 – jednostkowy

Czytaj więcej

21kwietnia2021

Raport roczny za rok 2020 – skonsolidowany

Czytaj więcej

19maja2021

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Czytaj więcej

22września2021

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 r.

Czytaj więcej

24listopada2021

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2021 r.