Kalendarium

22kwietnia2020

Raport roczny za rok 2019 – jednostkowy

Czytaj więcej

22kwietnia2020

Raport roczny za rok 2019 – skonsolidowany

Czytaj więcej

20maja2020

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Czytaj więcej

23września2020

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2020 r.

Czytaj więcej

23października2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA

Czytaj więcej

25listopada2020

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2020 r.