Kalendarium

10kwietnia2019

Raport roczny za rok 2018 – jednostkowy

Czytaj więcej

10kwietnia2019

Raport roczny za rok 2018 – skonsolidowany

Czytaj więcej

22maja2019

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Czytaj więcej

11września2019

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 r.

Czytaj więcej

20listopada2019

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 r.