Kalendarium

26kwietnia2022

Raport roczny za rok 2021 – jednostkowy

Czytaj więcej

26kwietnia2022

Raport roczny za rok 2021 – skonsolidowany

Czytaj więcej

25maja2022

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

Czytaj więcej

21września2022

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2022 r.

Czytaj więcej

23listopada2022

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2022 r.