Kalendarium

24kwiecień2024

Raport roczny za rok 2023 – jednostkowy

24kwiecień2024

Raport roczny za rok 2023 – skonsolidowany

28maj2024

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2024 r.

19wrzesień2024

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2024 r.

21listopad2024

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2024 r.