Kalendarium

25kwietnia2023

Raport roczny za rok 2022 – jednostkowy

Czytaj więcej

25kwietnia2023

Raport roczny za rok 2022 – skonsolidowany

Czytaj więcej

29maja2023

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2023 r.

Czytaj więcej

20września2023

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2023 r.

Czytaj więcej

22listopada2023

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2023 r.