Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2022-12-02

Raport bieżący nr

39/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 29.11.2022 r. do 01.12.2022 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 29.11.2022 r. 4 898 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 135 384, 80 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 27,64 zł. Akcje te stanowią 0,022 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 898 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,022 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 30.11.2022 r. 5 942 akcje własne o łącznej wartości wynoszącej 164 580 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 27,70 zł. Akcje te stanowią 0,027 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 942 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,027 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 01.12.2022 r. 5 162 akcje własne o łącznej wartości wynoszącej 143 977,10 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 27,89 zł. Akcje te stanowią 0,023 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 162 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,023 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 32 326 akcji własnych, stanowiących 0,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 32 326 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,15 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w dniach 29.11.2022 r. – 01.12.2022 r

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-12-02, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-12-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 29.11-01.12.2022
177 KB