Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2022-12-07

Raport bieżący nr

40/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 02.12.2022 r. do 06.12.2022 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 02.12.2022 r. 5 437 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 151.337,55 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 27,91 zł. Akcje te stanowią 0,024 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 437 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,024 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 05.12.2022 r. 4 151 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 116 383,25 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,04 zł. Akcje te stanowią 0,019 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 151 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,019 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 06.12.2022 r. 5 290 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 150 531,40 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,46 zł. Akcje te stanowią 0,024 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 290 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,024 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 47 204 akcje własne, stanowiące 0,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 47 204 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,21 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 02.12.2022 r. – 06.12.2022 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-12-07, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-12-07, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 02.11-06.12.2022
178 KB