Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2022-12-14

Raport bieżący nr

41/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 07.12.2022 r. do 13.12.2022 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 07.12.2022 r. 5 338 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 151 964,80 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,47 zł. Akcje te stanowią 0,024 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 338 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,024 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 08.12.2022 r. 5 459 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 156 040,90 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,58 zł. Akcje te stanowią 0,025 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,025 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 09.12.2022 r. 5 507 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 157 084,85 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,52 zł. Akcje te stanowią 0,025 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 507 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,025 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 12.12.2022 r. 5 597 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 157 909,90 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,21 zł. Akcje te stanowią 0,025 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 597 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,025 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 13.12.2022 r. 5 782 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 165 654,30 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,65 zł. Akcje te stanowią 0,026 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 782 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,026 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 74 887 akcji własnych, stanowiących 0,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 74 887 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,34 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 07.12.2022 r. – 13.12.2022 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-12-14, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-12-14, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 07.12-13.12.2022
188 KB