53 mln zł obrotów TIM SA w lipcu 2017 r. Coraz lepsza sytuacja w budownictwie

53,93 mln zł, tj. o 4,7% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., wyniosły przychody TIM SA ze sprzedaży w lipcu 2017 r. – wynika ze wstępnych szacunków. Po siedmiu miesiącach br. obroty TIM-u osiągnęły 352,62 mln zł – o 3,6% niż przed rokiem. Powody do optymizmu daje produkcja budowlano-montażowa w Polsce, która w lipcu 2017 r. była aż 19,8% wyższa niż rok wcześniej.

Przychody z kanału e-commerce w lipcu 2017 r. wzrosły o 6,3% w porównaniu z lipcem 2016 r. i wyniosły 38,49 mln zł. Kanał online przyniósł TIM-owi przez siedem miesięcy br. ponad ćwierć miliona złotych (252,94 mln zł) – o 4,8% więcej niż w okresie styczeń-lipiec 2016 r.

Ze wstępnych danych, opublikowanych 18 sierpnia 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu 2017 r. o 19,8% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 18,8% w lipcu ub. roku) i o 3,7% wyższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 18,0% wyższym niż w lipcu ub. roku i o 4,3% wyższym w porównaniu z czerwcem br. W okresie styczeń-lipiec 2017 r. produkcja budowlano-montażowa była o 10,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

– Hybrydowy model działania wdrożony przez TIM SA w 2013 r. uniezależnił nas od kondycji branży budowlanej i pozwolił na wzrosty nawet w okresie dekoniunktury tego sektora. Nie znaczy to jednak, że poprawa sytuacji w budownictwie nie wpłynie na wzrost sprzedaży w TIM SA. Lipcowa dynamika wzrostu produkcji budowlano-montażowej jest najwyższa od początku 2012 r., gdy finiszowały prace przed piłkarskim Euro. Branża elektrotechniczna zawsze reaguje z pewnym opóźnieniem w stosunku do całego sektora budowlanego, dlatego spodziewam się, że kolejne miesiące przyniosą nam wyższą dynamikę obrotów – komentuje Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Zobacz raport bieżący nr 32/2017 >>

drukuj