Wstępne, szacunkowe przychody ze sprzedaży wypracowane przez TIM SA w 2010r.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż wstępne, szacunkowe przychody netto ze sprzedaży towarów i usług TIM SA w 2010 r wynoszą kwotę ok. 331mln PLN, co stanowi spadek o ok. 0,8 % w stosunku do przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług wypracowanych przez Spółkę w 2009r. Wstępne, szacunkowe przychody netto ze sprzedaży towarów i usług wypracowane przez TIM SA w IV kwartale 2010 r wynoszą kwotę ok. 101 mln PLN i są o ok. 17 % większe od przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług wypracowanych przez Spółkę IV kwartale 2009r.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-20

Raport bieżący nr 1/2011

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2011-01-19

Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Operacyjnych Maciej Posadzy

drukuj