Uchwały podjęte na WZA TIM SA w dniu 11.06.2007r.

(Emitent – PAP – wtorek, 12 czerwca 00:06)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu, przedkłada do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, które odbyło się w dniu 11.06.2007r.

Uchwały podjęte na WZA TIM SA w dniu 11.06.2007r. [DOC]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 40/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-11 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-06-11 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj