Akcje banków na GPW mają za sobą najlepszy miesiąc od lat. Co dalej?

Nie ma giełdowej hossy bez banków. Ta znana inwestorom prawda znów znalazła potwierdzenie na warszawskiej giełdzie.

Ponad 20% (!) zyskał w listopadzie indeks WIG20. Ten wynik został osiągnięty m.in. dzięki wzmożonym zakupom akcji banków przez inwestorów.

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” szukamy przyczyn bankowej hossy oraz zastanawiamy się, od czego mogą zależeć dalsze wzrosty.

Nawet 40% zysków na akcjach banków w ciągu miesiąca

Skok najważniejszych dla GPW wskaźników WIG i WIG20 o około jedną piątą pozwala stwierdzić, że listopad był dla posiadaczy akcji najlepszym miesiącem od kilkunastu lat. Dużą zasługę miały w tym osiągnięciu notowania banków – grupujący je indeks WIG Banki urósł w ciągu miesiąca aż o 40%. A to wszystko w okresie spowolnienia gospodarczego, rekordowo niskich stóp procentowych i braku dywidend z instytucji finansowych.

Zanim jednak notowania banków zaczęły gwałtowne odbicie, wcześniej indeks WIG Banki zaliczył ostry spadek – o ponad 60%, licząc od poziomu tuż przed wybuchem pierwszej fali pandemii koronawirusa do październikowego dołka.

Kurs indeksu WIG Banki w porównaniu do WIG20 w ostatnich 12 miesiącach

Źródło: Stooq.pl

Szukając odpowiedzi na pytanie o powód tak mocnego odwrócenia nastrojów  w notowaniach banków, najbardziej trafna wydaje się ta najprostsza: inwestorzy uznali, że wszystkie złe informacje już wystarczająco uderzyły w kursy banków, a informacja o wynalezieniu szczepionki na COVID-19 daje nadzieję na powrót gospodarki do normalności. Wielu uczestników rynku potraktowało więc tę sytuację jako szansę na zakup akcji banków w promocyjnych cenach, tuż przed odbiciem w gospodarce.

I na razie na tym wygrali – wystarczy podać przykłady wzrostów o 35-40% w ciągu miesiąca na akcjach największych banków PKO BP i Pekao.

Czy banki wrócą do podziału zysków wśród inwestorów? 

Te liczby mogą robić wrażenie. Jednak jak zawsze przy okazji wyraźnych wzrostów warto zachować czujność – w dużej mierze są one bowiem oparte na nadziejach. A nie można wykluczyć, że te zostaną rozwiane.

Ważnym sprawdzianem dla inwestorów będą w najbliższych tygodniach informacje  o tym, czy banki w 2021 r. wypłacą im dywidendy z zysków za 2020 r. i poprzednie lata. Chociaż w tym roku posiadacze akcji liczyli na udział w zyskach z 2019 r., to
w ostatniej chwili Komisja Nadzoru Finansowego zasugerowała bankom wstrzymanie wypłat, tłumacząc to niepewną sytuacją gospodarczą. Tym sposobem do inwestorów nie trafiło np. ok. 1,7 mld zł z Pekao. Plany wstrzymały też PKB BP czy mBank.

Obecnie inwestorzy wyraźnie oczekują więc powrotu do dzielenia zysków z banków. Pytanie jednak, czy te oczekiwania znów nie zostaną wyhamowane przez nadzorcę. Nie wiadomo też, czy w okresie spadających zysków w bankach, wysokość wypłat spełni oczekiwania inwestorów.

Kolejnym znakiem zapytania są rekordowo niskie stopy procentowe – po tegorocznej serii ich obniżek przez Radę Polityki Pieniężnej główna stopa referencyjna to obecnie 0,1%. Z drugiej strony – mamy do czynienia z wysoką inflacją (3,1% r/r w październiku, co oznacza, że oszczędności na lokatach bankowych realnie tracą na wartości).

Dla akcjonariuszy banków ta sytuacja jest dość ciekawa – tym, którzy wierzą w rychłe odbicie w gospodarce pozwala ona wierzyć, że RPP powróci do podwyżek stóp procentowych, a to z kolei wpłynie na podniesienie oprocentowania kredytów i zysków banków.

W rozważaniach na temat zakupów akcji banków inwestorzy nie mogą też zapominać o kwestii kredytów frankowych. Chociaż w dobie pandemii ten temat nieco przycichł, nie oznacza to, że na bankach nie ciąży już widmo sporów z klientami – według szacunków podawanych przez domy maklerskie, sporna kwota może przekraczać łącznie 40 mld zł. Bez wątpienia ta sprawa będzie więc z różnym natężeniem wpływać na nastroje wokół banków notowanych na GPW.

Co mówią rekomendacje? 

Warto zauważyć, że więcej optymizmu powiało w ostatnich tygodniach z rekomendacji analityków. Wśród nich jeszcze w październiku (a więc przed mocnym ruchem w górę) pojawiły się zalecenia „kupuj”. W listopadzie duża część sugerowanego przez analityków ruchu w górę została już zrealizowana, np. w przypadku akcji PKO BP i Pekao. Poniżej prezentujemy krótkie zestawienie ostatnich rekomendacji dla banków z GPW.

Najnowsze rekomendacje dla banków*      
BankRekomendacjaDataCena w dniu wydaniaCena docelowaCena aktualna (1.12.20)Instytucja
Alior Banksprzedaj4412412.7917.1Trigon DM
Bank Handlowykupuj4413328.134.334.6Haitong Bank
BNPkupuj44124385357Trigon DM
ING BSK sprzedaj44124121.8110157.4Trigon DM
mBanktrzymaj44124149.7161154Trigon DM
Bank Millenniumtrzymaj441242.452.62.77Trigon DM
Pekaokupuj4412447.726157.3Trigon DM
PKO BPkupuj4412420.5726.526.56Trigon DM
Santander kupuj44137123153.4176Haitong Bank
*Uwzględniono banki, dla których pojawiły się rekomendacje od 1.10.2020

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj