Dywidendy 2019. Jakie akcje kupować w sierpniu i wrześniu?

Ponad 6 proc. stracił w ciągu miesiąca indeks WIG na GPW. Największe spółki z WIG20 oddały w tym czasie aż 8 proc. wartości. W atmosferze totalnego marazmu na rynku akcji inwestorzy mogą szukać okazji do zarobku na papierach spółek, które podzielą się z nimi zyskami. Wciąż mają na to szansę.

O zyski ze wzrostu cen akcji spółek z GPW jest w ostatnich tygodniach bardzo trudno. Pogorszenie nastrojów za oceanem, brak rozwiązania konfliktu handlowego na linii USA-Chiny, perspektywa twardego brexitu czy wreszcie sygnały o spowolnieniu polskiej gospodarki – te wszystkie doniesienia nakazują inwestorom obecnym na GPW zachowanie dużej ostrożności przy podejmowaniu decyzji.

Przynajmniej częściową rekompensatę w tej sytuacji może przynieść im kupowanie akcji spółek, które wypłacają dywidendy z osiąganych zysków. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy spółki, których akcje z prawem do dywidendy będzie można kupić jeszcze przed końcem września.

PZU regularnie dzieli zyski. Do podziału 2,4 mld zł

Poniedziałek 12 sierpnia był ostatnim dniem, w którym inwestorzy mogli kupić akcje ubezpieczyciela PZU, by załapać się na udział w ubiegłorocznych zyskach. Ustalenie prawa do dywidendy PZU przypadało w środę 14 sierpnia, ale zgodnie z obowiązującą na giełdzie zasadą (D+2) do transakcji powinno dojść co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem.

PZU to spółka, która regularnie wypłaca dywidendy posiadaczom akcji. Przeznacza na nią zwykle nawet 90% zysków. Tym razem do inwestorów trafi ponad 2,4 mld zł, co daje 2,80 zł na każdą posiadaną akcję. W ubiegłym roku wypłata była o 40 gr na akcję niższa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że od początku roku akcje PZU potaniały o ponad 8%, to zakup papierów pod dywidendę mógł być szczególnie interesujący – stopa dywidendy (czyli stosunek dywidendy do kursu akcji) sięgnęła 7%.

Kto z myślą o udziale w zyskach nie chciał kupować akcji ubezpieczyciela, w poniedziałek miał jeszcze szansę wziąć udział w wyścigu po dywidendy z takich spółek jak Livechat Software, Stalprofil,  Hydrotor, czy Makarony Polskie. W przypadku tych dwóch ostatnich dywidendy również są dość atrakcyjne – ich wysokość przekracza 5% wartości akcji.

Szanse na dywidendy również we wrześniu

Inwestorzy, którzy nie zdążyli wziąć udziału w poniedziałkowym „rozdaniu dywidend”, wciąż mają do dyspozycji listę ok. 20 spółek, których akcje (zakupione z odpowiednim wyprzedzeniem) dadzą im prawo do udziału w zyskach.

Ponad 7% stopa dywidendy czeka na inwestorów, którzy najpóźniej we wtorek 20 sierpnia kupią akcje Grupy Kęty. Producent wyrobów aluminiowych nie oparł się w ostatnich miesiącach spadkom na GPW (-16% r/r). Jednak spółka również należy do grupy tych, które regularnie dzielą się zyskami z akcjonariuszami – zgodnie ze swoją polityką do podziału przeznacza 60-100% zysku. Dzień dywidendy w tym roku przypada 22 sierpnia – sama wypłata 24 zł na akcję będzie podzielona na 2 raty (7 zł – 5 września i 17 zł – 7 listopada).

Także we wrześniu inwestorzy będą mogli kupować akcje pod dywidendy z zysków za 2018 r. Kto chce dostać dywidendę ze spółki paliwowej Lotos, musi zdecydować się na zakup jej akcji najpóźniej 10 września. Prawo do udziału w zysku dostaną bowiem ci inwestorzy, którzy będą mieli na rachunkach papiery Lotosu 12 września. W tym roku spółka proponuje 3 zł na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie ok. 4%.

Wśród największych spółek z GPW wypłatę dywidendy zapowiedział też producent obuwia CCC – 48 gr na akcję trafi na rachunki akcjonariuszy 1 października.

Co powinieneś wiedzieć o dywidendach?

Jeżeli zdecydujesz się na zakup akcji pod udział w zyskach spółki, warto pamiętać o tym, że również dywidendy są obciążone podatkiem od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatkiem Belki. Sprawa w tym przypadku jest jednak o tyle prosta, że na konto inwestora wypływa już kwota netto, a więc pomniejszona o 19% podatku.

Druga sprawa to odcięcie wartości dywidendy od kursu akcji. Po dniu dywidendy akcje rozpoczynają notowania z kursem pomniejszonym o wartość przyznanej dywidendy. Poniżej prezentujemy tabelę ze wskazaniem spółek, które dają możliwość zakupu akcji pod dywidendę w sierpniu i we wrześniu.

Dywidendy spółek z GPW w sierpniu i wrześniu 2019 r.
Spółka Dywidenda (zł) Dzień dywidendy Ostatni dzień, gdy można kupić akcje z prawem do dywidendy Dzień wypłaty Kurs akcji (zł z dnia 9.08.2019) Stopa dywidendy (proc.)
Livechat Software 0,87 14.08.2019 12.08.2019 21.08.2019 35,60 2,44%
PZU 2,8 14.08.2019 12.08.2019 05.09.2019 40,25 6,96%
Hydrotor 2,1 14.08.2019 12.08.2019 06.09.2019 37,60 5,59%
Makarony Polskie 0,25 14.08.2019 12.08.2019 29.08.2019 4,66 5,36%
Stalprofil 0,23 14.08.2019 12.08.2019 06.09.2019 7,00 3,29%
PHN 0,41 16.08.2019 13.08.2019 30.08.2019 12,90 3,18%
Inpro 0,25 16.08.2019 13.08.2019 30.08.2019 5,40 4,63%
Drozapol-Profil 0,05 19.08.2019 14.08.2019 30.08.2019 1,28 3,91%
LC Corp 0,27 19.08.2019 14.08.2019 30.08.2019 2,69 10,04%
Voxel 0,99 19.08.2019 14.08.2019 09.09.2019 29,50 3,36%
Grupa Kęty 24 22.08.2019 20.08.2019 05.09.2019; 7.11.2019 315,00 7,62%
Fasing 0,8 26.08.2019 22.08.2019 10.09.2019 16,50 4,85%
JSW 1,71 27.08.2019 23.08.2019 10.09.2019 35,76 4,78%
Instal Kraków 1,7 27.08.2019 23.08.2019 10.09.2019 18,35 9,26%
ED Invest 0,05 30.08.2019 28.08.2019 13.09.2019 2,22 2,25%
Betacom 0,3 11.09.2019 09.09.2019 25.09.2019 10,36 2,90%
Projprzem Makrum 0,6 12.09.2019 10.09.2019 26.09.2019 18,90 3,17%
Grupa Lotos 3 12.09.2019 10.09.2019 27.09.2019 79,90 3,75%
Energoaparatura 0,03 12.09.2019 10.09.2019 12.12.2019 1,14 2,63%
CCC 0,48 17.09.2019 13.09.2019 01.10.2019 131,00 0,37%
Dębica 4,88 23.09.2019 19.09.2019 18.12.2019 81,80 5,97%
North Coast 0,2 25.09.2019 23.09.2019 29.11.2019 4,96 4,03%
NTT System 0,11 25.09.2019 23.09.2019 16.10.2019 2,21 4,98%
oprac. własne na podstawie stron spółek, GPW, stooq.pl

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj