Aktywności prospołeczne TIM-u w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

Osiem praktyk zgłoszonych przez TIM SA znalazło się w tegorocznej, 18. już edycji raportu wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największy w Polsce przegląd CSR, z rekordową liczbą działań odpowiedzialnego biznesu, w którym TIM zadebiutował zaledwie rok temu – z trzema praktykami.

W tegorocznej publikacji FOB znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Około 10-procentowy wzrost udało się osiągnąć mimo wprowadzonego w tym roku limitu ograniczającego do 10 liczbę zgłaszanych nowych dobrych praktyk. Praktyki długoletnie (takie, które ukazały się w jednej z poprzednich edycji i były realizowane także w 2019 roku) nie podlegały temu ograniczeniu.

Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem okazały się praktyki związane z troską o środowisko – wzrost o ponad 35% w odniesieniu do poprzedniej edycji. Wśród nich znalazła się także zgłoszona przez TIM rezygnacja z zakupu wody mineralnej w plastikowych butelkach na potrzeby centrali spółki. W pomieszczeniach socjalnych zainstalowano dystrybutory wody z sieci wodociągowej, które nie tylko dodatkowo ją filtrują, ale i umożliwiają jej schłodzenie, a także mają funkcję saturatora, nasycając wodę dwutlenkiem węgla. Pomieszczenia socjalne i sale konferencyjne wyposażono w karafki na wodę, a każdy pracownik otrzymał porcelanowy kubek ze swoim imieniem.

– Rok 2019 można uznać za rok środowiska naturalnego, a najnowsza edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” potwierdza tę tezę. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost liczby praktyk w obszarze „środowisko”, mimo wprowadzenia ograniczenia w zgłaszaniu nowych działań do raportu. Firmy postawiły na rozwiązania prośrodowiskowe, bo też dla szerokiego grona interesariuszy stał się to wręcz kluczowy temat. To pozytywna zmiana, która wierzymy, że będzie kontynuowana przez firmy – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

TIM aktywnie zaangażowany społecznie

Finał akcji "Aktywny TIM dla Przyjaciół 2019"
Finał akcji „Aktywny TIM dla Przyjaciół 2019”

W 18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opublikowanych zostało 1696 dobrych praktyk (poprzednia edycja: 1549), zgłoszonych przez 214 firm (poprzednia edycja: 229 firm). Warto jednak zaznaczyć, że w związku z ograniczeniem możliwości zgłoszenia nowych praktyk ich liczba spadła z 826 do 712. Znacząco natomiast zwiększyła się liczba praktyk długoletnich – 983 w porównaniu z 723 praktykami w poprzedniej edycji publikacji. 55 firm pochodzi z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (poprzednia edycja: 60). Najliczniej reprezentowanymi branżami w raporcie są: finanse, usługi oraz handel.

Co trzecia praktyka zgłoszona do raportu znajduje się w obszarze „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” (564 to suma praktyk nowych i długoletnich w tym obszarze). Potwierdza to stałą tendencję do wysokiego zainteresowania realizacją praktyk społecznych przez firmy. TIM zgłosił w tym obszarze sportową rywalizację charytatywną (kilometry przeliczane na złotówki) „Aktywny TIM dla Przyjaciół”.

Autentyczne zaangażowanie pracowników

Szlachetna Paczka przygotowana w ramach programu wolontariatu pracowniczego
Szlachetna Paczka przygotowana w ramach programu wolontariatu pracowniczego

W tym roku, w związku ze zmianą zasad zgłaszania dobrych praktyk do raportu (wspomniane już ograniczenie w zgłaszaniu do 10 nowych praktyk), w obszarze praktyk pracowniczych nastąpił istotny spadek. Zgłoszonych zostało 185 nowych praktyk, podczas gdy w zeszłym roku było ich 237. W porównaniu z zeszłym rokiem największe zmiany zaszły w kategoriach „zdrowie pracowników” oraz „wolontariat pracowniczy”, gdzie liczba praktyk zmniejszyła się o kilkanaście.

Tymczasem właśnie do tych kategorii należą działania zgłoszone przez TIM: rywalizacja na liczbę spalonych kalorii „TIM – Team Integracja Multisportowa” oraz program wolontariatu pracowniczego. Obie praktyki stanowią efekt przyjętej w 2019 roku przez Zarząd TIM SA pierwszej w historii spółki strategii odpowiedzialnego biznesu „TIM pro” na lata 2019-2021, która również została zakwalifikowana do publikacji – w obszarze „Ład organizacyjny” – przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wolontariat pracowniczy – remont i doposażenie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy (woj. dolnośląskie)

– Coraz mocniej angażujemy się w działania niemające charakteru stricte biznesowego. Zgodnie ze strategią odpowiedzialnego biznesu TIM pro na lata 2019-2021 każdego roku na cele społeczne przeznaczamy co najmniej 1% zakładanego zysku brutto. Cieszy mnie autentyczne zaangażowane pracowników w tego rodzaju działania, szczególnie w program wolontariatu pracowniczego. Zgłaszający propozycje działań w tym zakresie mają bardzo szeroką swobodę działania, sami wskazując przedsięwzięcia, w które powinniśmy się zaangażować – podkreśla Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Edukacja inwestorska od 2011 r.

W najnowszym raporcie FOB znalazły się jeszcze dwie praktyki TIM SA z zakresu ładu organizacyjnego – pierwszy w historii Grupy TIM raport zintegrowany (za rok 2018) oraz ponowne spotkanie z uczestnikami zorganizowanego w 2018 roku dialogu z interesariuszami.

W publikacji „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” najmniej praktyk zawiera obszar „uczciwe praktyki operacyjne”, który dotyczy etycznego postępowania w kontaktach firmy z innymi organizacjami. Obejmuje zasady kształtowania tych relacji, a także działania edukacyjne na rzecz dostawców, organizacji branżowych czy innych interesariuszy. Tymczasem znalazło się tam działanie realizowane przez TIM – i to nieprzerwanie od 2011 r. To publikowane w serwisie korporacyjnym spółki artykuły o charakterze analitycznym i doradczym w ramach cyklu „Cały ten rynek”. Materiały pojawiają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu, nie mają charakteru autopromocyjnego.

drukuj