Autokorekta projektów uchwał na ZWZ TIM SA

Data sporządzenia

2016-06-20

Raport bieżący nr

27/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w związku ze złożoną w dniu 06 czerwca 2016 r rezygnacją Pana Piotra Nowjalisa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA _ raport bieżący nr 22/2016 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 06.06.2016r _, a w konsekwencji koniecznością powołania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zwołanym na dzień 21.06.2016r, Członka Rady Nadzorczej TIM SA, w miejsce Pana Piotra Nowjalisa, Zarząd TIM SA dokonał autokorekty opublikowanych w dniu 25.05.2016r projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA _ raport bieżący nr 18/2016 _. W ramach autokorekty, o której mowa powyżej, zmieniona została treść projektu uchwały nr 20/21.06.2016r, dodany został projekt uchwały nr 23/21.06.2016r oraz w kolejnych projektach uchwał zmieniona zostało odpowiednio numeracja projektów uchwał. Pozostałe projekty uchwał pozostają bez zmian.
Projekty uchwał w skorygowanej, zgodnie z powyższym treści, stanowią Załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIKI

Autokorekta – projekty uchwał na ZWZ TIM SA 21.06.2016 r. [PDF]

Autokorekta – wzór pełnomocnictwa [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-06-20, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj