Bardzo dobre otwarcie 2022 roku w TIM SA. Styczeń o ponad 1/3 lepszy od stycznia 2021 r.

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w styczniu 2022 r. ponad 104,2 mln zł, tj. o 38,8% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w styczniu 2022 r. ponad 75,4 mln zł, tj. o 41,1% więcej niż rok wcześniej.

– To pierwszy w historii spółki styczeń oraz jedenasty miesiąc z rzędu, w którym przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 milionów złotych – zauważa Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Mamy do czynienia z trwałym trendem, któremu nie zagroził nawet okres świąteczno-noworoczny połączony z długim weekendem. Oficjalnie styczeń 2022 r. liczył 21 dni roboczych, jeśli jednak przyjmiemy, że większość firm miała jeszcze dodatkowy dzień wolny za przypadający w sobotę Nowy Rok, okaże się, że sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy de facto przekroczyła w minionym miesiącu 5,2 mln zł – wylicza Krzysztof Folta.

Sprzedaż realizowana przez TIM w ostatnim pełnym tygodniu stycznia (24-30.01.2022 r.) miała również dodatkowy, pomocowy wymiar – spółka zdecydowała się bowiem przekazać na rzecz 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy złotówkę od każdego złożonego w tym czasie zamówienia. – Dodatkowo udostępniliśmy wirtualną eSkarbonkę Orkiestry, którą zasilali wpłatami zarówno nasi klienci, jak i pracownicy. Ci ostatni dodatkowo oferowali innym pracownikom między innymi swój czas czy umiejętności w ramach wewnątrzfirmowych licytacji na rzecz WOŚP – dodaje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 3/2022 >>

drukuj