Biuro Maklerskie PKO BP: wycena spółki na poziomie 1 230-1 318 mln PLN (55-59 PLN za 1 akcję za rok) wg metody porównawczej i 910-1004 mln PLN (41-45 PLN za 1 akcję) wg DCF

„Mission: Possible” zatytułowało, parafrazując filmowo-serialowy tytuł, Biuro Maklerskie PKO BP, swoją analizę finansową poświęconą TIM SA. Analitycy przewidują kolejne rekordowe wyniki finansowe spółki. Przychody w 2022 r. mają wzrosnąć o 21 rdr., zaś EBITDA – o 12% rdr.

Autorzy analizy przewidują, że w osiągnięciu rekordowych wyników pomogą TIM-owi obecna sytuacja gospodarcza („w szczególności wysoka inflacja i rozgrzany sektor budowlany”) w połączeniu z ogłoszoną w maju 2022 r. strategią rozwoju/pozyskiwania nowych klientów. Tę ostatnią określają jako „ambitną, ale nie niemożliwą”. Nie spodziewają się także, by przesunięcie IPO 3LP SA oraz kontynuowane inwestycje związane z rozwojem tej spółki miały wywrzeć negatywny wpływ na politykę dywidendową TIM-u.

Na podstawie modelu DCF analitycy BM PKO BP ustalili wartość wyceny spółki na 06.06.2023 r. w przedziale 910-1 004 mln PLN, tj. 41-45 PLN za 1 akcję. Wycena na podstawie analizy porównawczej wynosi 1 230,3-1 318,3 mln PLN (średnia 2022-2024P), tj. 55-59 PLN za 1 akcję.

Analizę można pobrać ze strony Komentarze, analizy, rekomendacje.

drukuj