Biuro Maklerskie PKO BP: wycena spółki na poziomie 1 766-1 897 mln PLN (80-85 PLN za 1 akcję) wg metody porównawczej i 1 120-1 245 mln PLN (50-56 PLN za 1 akcję za rok) wg DCF

Biuro Maklerskie PKO BP w analizie finansowej opublikowanej 11.10.2021 r. podnosi swoje wcześniejsze prognozy – zakłada dynamikę sprzedaży na poziomie 22% r/r. Analitycy znacząco podnieśli także wycenę spółki w stosunku do opublikowanej wiosną 2021 r.

W analizie czytamy m.in. „Bardzo silny popyt, […], niepewność związana z dużą zmiennością cen połączona z determinacją do zakupów, a do tego niedobory produktów na rynku, skutkują w tym roku bardzo dobrymi marżami w Grupie. W dłuższym terminie spodziewamy się kontynuacji wzrostu przychodów […], zakładamy jednak normalizację marży, której obecny poziom będzie w naszej ocenie trudny do utrzymania”.

Na podstawie modelu DCF analitycy BM PKO BP ustalili wartość wyceny spółki na 11.10.2022 r. w przedziale 1 120-1 245 mln PLN, tj. 50-56 PLN za 1 akcję. Wycena na podstawie analizy porównawczej wynosi 1 766-1 897 mln PLN (średnia 2021-2023P), tj. 80-85 PLN za 1 akcję.

Analizę można pobrać ze strony Komentarze, analizy, rekomendacje.

drukuj