Co to znaczy, że papiery spółki są tanie?

Proste obliczenie pozwala stwierdzić, czy akcje firmy są niedowartościowane bądź przewartościowane. A więc, czy przy określonej cenie akcji opłaca się je kupić.

W poprzednim odcinku cyklu „Cały ten rynek…” opisaliśmy popularny, giełdowy wskaźnik C/Z (cena do zysku). Tym razem czas na drugi popularny wyznacznik opłacalności inwestycji, czyli C/WK (cena do wartości księgowej). Dzięki niemu inwestorzy są w stanie stwierdzić, czy akcje nie są przypadkiem zbyt drogie w stosunku do rzeczywistej wartości spółki.

Jak policzyć wskaźnik C/WK?

Aby uzyskać ten współczynnik dla danej spółki musimy podzielić aktualną cenę akcji przez wartość księgową spółki po przeliczeniu na jedną akcję. Wszystko zgodnie z wzorem:

O ile cena akcji i liczba akcji to dość oczywiste pojęcia, należy jeszcze wyjaśnić pojęcie wartości księgowej lub – jak kto woli – kapitału własnego. To nic innego, jak wartość tego, co spółka posiada, minus wartość jej długów. Gdy spojrzymy w raporty finansowe spółki, będzie trzeba więc odjąć zobowiązania od aktywów.

Prześledźmy przykład TIM SA. Kurs zamknięcia z piątku 30 marca 2012 r. wyniósł 7,99 zł. Z kolei według danych finansowych na koniec IV kwartału 2011 r. wartość księgowa na akcję (aktywa minus zobowiązania w przeliczeniu na jedną akcję) wynosi 9,41 zł. Oznacza to, że wskaźnik C/WK dla spółki TIM wynosi 0,84.

Co to oznacza?

Najprościej mówiąc, wskaźnik C/WK pokazuje nam, na ile inwestorzy wyceniają wartość spółki. Powszechnie przyjmuje się, że jeżeli ten współczynnik jest mniejszy niż 1, to można powiedzieć, że akcje spółki są niedowartościowane (jej księgowa wartość jest wyższa od giełdowej kapitalizacji). To bardzo korzystna sytuacja dla inwestorów, bo z reguły świadczy o tym, że opłaca się kupić akcje spółki.

To samo teoretycznie możemy założyć do momentu, w którym wartość wskaźnika C/WK nie będzie przekraczać poziomu 1,5. Jednak im wyższy wynik, tym większa powinna być nasza ostrożność przy doborze akcji. Będzie to bowiem oznaczało, że papiery stają się przewartościowane.

Gdzie jest „haczyk”?

Kupowanie akcji na giełdzie byłoby niezwykle proste, gdyby „podstawienie” kilku liczb przesądzało z całą pewnością o opłacalności inwestycji. Tak się oczywiście nie dzieje, dlatego wskaźnik C/WK należy traktować jako ważny, ale tylko jeden element oceny inwestycji.

Do tego należy pamiętać, że sama wartość wskaźnika może być zachwiana przez niewłaściwą ocenę wartości księgowej spółki, w tym przede wszystkim jej aktywów. Ma to szczególne znaczenie na przykład dla spółek surowcowych, których zapasy są uzależnione chociażby od sytuacji na rynku ropy naftowej. Sygnałem ostrzegawczym dla potencjalnych inwestorów powinno być również wysokie zadłużenie firm, które przy złej ocenie wartości aktywów może mieć negatywny wpływ na wysokość wskaźnika C/WK.

Przed podjęciem decyzji o zakupie akcji warto również porównać uzyskany wynik do spółek działających w tej samej branży. Wówczas będziemy mogli powiedzieć, czy wskaźnik C/WK konkretnej spółki znajduje się powyżej czy poniżej średniej.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj