Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na koncentrację

Data sporządzenia

2014-04-23

Raport bieżący nr

11/2014

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 22.04.2014r. otrzymał decyzję nr DKK-49/2014 wydaną w dniu 16 kwietnia 2014r przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na mocy której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez TIM SA z siedziba w Siechnicach oraz Elettronica Italiana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą EL IT SA.
Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż informacja o zgłoszeniu zamiaru koncentracji, o którym mowa powyżej, podana została przez TIM SA do publicznej wiadomości w dniu 23 grudnia 2013r w raporcie bieżącym nr 16/2013.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-04-23, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-04-23, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj