Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd TIM SA podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TIM SA wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) brutto na jedną akcję.

Więcej w raporcie bieżącym nr 4/2012 >>

drukuj