Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy XX edycji

Jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień dla przedsiębiorców z południowo-zachodniej Polski. Jest swoistym regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym firmom i produktom. Wśród firm, które go otrzymały w 2012 r., po raz pierwszy znalazł się TIM SA.

Przedsiębiorcy ubiegający się o Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy muszą m.in. odznaczać się pozytywnymi wynikami finansowymi, wysoką pozycją na rynku i innowacyjnością, a także regulować w terminie zobowiązania (w tym podatkowe), inwestować w rozwój swój i swoich pracowników. Niezbędnym warunkiem jest także, by siedziba kandydata do DCG znajdowała się na Dolnym Śląsku, a znacząca część jego pracowników była zameldowana w tym regionie.

Więcej >>

drukuj