Dom Analiz SII: TIM „ponownie o krok przed konkurencją”

Dom Analiz SII zaktualizował swoją rekomendację dla akcji TIM-u, ustalając nową 12-miesięczną cenę docelową na poziomie 12,82 zł z zaleceniem „kupuj”.

Analitycy SII Adrian Mackiewicz i Paweł Juszczak uwzględnili w swojej analizie zarówno wyniki TIM-u i Grupy TIM za rok 2019, jak i wybuch pandemii koronawirusa oraz wprowadzone w związku z tym ograniczenia.
Jak zauważają, „obecnie działalność w wielu obszarach gospodarki, w tym w obszarze dystrybucji artykułów elektrotechnicznych, jest istotnie utrudniona. Kluczowy staje się kanał e-commerce, który od wielu lat z powodzeniem rozwija Grupa TIM. Wykorzystując tę przewagę nad konkurentami, oczekujemy, że Spółka zwiększy swój rynkowy udział, co zniweluje częściowo spadki wartości całego rynku w 2020 roku”. Prognozują, że cały 2020 rok TIM zakończy ze skonsolidowanymi przychodami wyższymi o 5,8% w stosunku do 2019 roku. W 2021 roku zakładają silniejsze odbicie na rynku, co zaowocuje wzrostem przychodów Grupy TIM o 11,7%.

Aktualizację rekomendacji Domu Analiz SII można pobrać ze strony Komentarze, analizy, rekomendacje.

drukuj