Dywidendy 2017. Sprawdź, gdzie ich szukać

Kupowanie akcji spółek po to, by zarobić na wypłacanych przez nie dywidendach z roku na rok staje się trudniejszym zadaniem. Na rynku jest coraz mniej „pewniaków”.

Zdecydowana większość firm notowanych na warszawskim parkiecie pokazała już, jak będą dzielone ubiegłoroczne zyski. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” sprawdzamy, kto oferuje wysokie dywidendy oraz wskazujemy, jak po te środki sięgnąć.

Duże spółki nie płacą już tyle co kiedyś

Nie lada wysiłku wymaga od inwestorów to, by w tym roku załapać się na udział w ubiegłorocznych zyskach przedsiębiorstw z GPW. Jeszcze kilka lat temu wystarczyło sięgnąć po akcje dowolnej spółki Skarbu Państwa, by dostać dywidendę. Obecnie o takiej sytuacji można zapomnieć.

Szans na dywidendę nie dały w tym roku spółki energetyczne – np. jeszcze w 2014 r. do akcjonariuszy Polskiej Grupy Energetycznej popłynęły ponad 2 mld zł, czyli po 1,1 zł na każdą posiadaną akcję. Później ta suma z roku na rok spadała, aż okazało się, że w tym roku posiadacze akcji będą musieli obejść się smakiem.

Sporym zaskoczeniem była w tym roku również informacja od dywidendowego „pewniaka”, czyli operatora telekomunikacyjnego Orange – spółka, która od 14 lat regularnie dzieliła się zyskiem, teraz tego nie zrobi. Ważniejsze okazały się bowiem dla niej potrzeby inwestycyjne.

Wciąż nie wiadomo, na co mogą liczyć posiadacze akcji PZU, ale raczej pewne jest to, że o sowitych dywidendach również oni mogą teraz tylko pomarzyć.

Takich przykładów moglibyśmy wyliczyć jeszcze sporo, wskazując np. na banki, które wciąż muszą dosypywać środki do funduszy własnych, by spełnić zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeżeli spojrzymy wyłącznie na największe spółki naszego parkietu (z WIG20), to okaże się, że za sukces będzie można uznać przekroczenie progu 8 mld zł, które trafią do inwestorów w formie dywidend. A przecież jeszcze 2 lat temu było to ponad 10 mld zł.

Tłuste dywidendy od deweloperów

Mniejszą skłonność do dzielenia się zyskami widać także, gdy spojrzymy na spółki zgromadzone w indeksie WIGdiv. Giełda stworzyła go w 2011 r., by wyróżnić firmy, które regularnie wypłacają dywidendę.

Spółka z WIGdivDywidenda 2016 (płatna w 2017)Dywidenda 2015 (płatna w 2016)
Źródło: Informacje własne na podstawie komunikatów spółek.
b.d.=brak danych na dzień 17.05.2017 r.
Dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję.
ABC Data
00,39
Asseco BS
1,271
AC
2,72,5
Asseco Poland
3,013,01
Apator
1,051
Budimex
14,998,14
Bank Handlowy
4,534,68
BSC Drukarnia
0,630,63
CCC
2,592,24
Dębica
2,352,86
Dom Development
5,053,25
Energa
00,49
Eurocash
0,731
Ferro
1,20,75
Forte
0,21
GPW2,152,36
KGHM11,5
Kruszwica2,382,08
Kęty23,518
LPP3633
LiveChat01,08
Neuca5,755
Oponeo0,20,1
Orbis1,61,5
PCM05,5
PCC Rokita7,564,48
Pekao8,688,7
PGE00,25
ZPUEb.d.14,32
PZUb.d.2,08
Robyg0,270,2
Śnieżka3,23,15
Sanokb.d.1
Unibep0,20,17
Wieltonb.d.1,06
Wawel2020

Jak widać, spółki, które wyraźnie zwiększyły wielkość zysku do podziału między akcjonariuszy, są nieliczne. Na uwagę zasługuje na pewno Budimex. Od początku ubiegłego roku posiadacze akcji zarobili już ok. 40% na samym wzroście kursu akcji. A na początku czerwca dostaną jeszcze dywidendę w wysokości po 14,99 zł na akcję. Daje to bardzo przyzwoitą stopę dywidendy (czyli stosunek wartości dywidendy do kursu akcji) na poziomie ok. 6%.

Wysokie stopy dywidendy oferują też w tym roku korzystający z rynkowego boomu deweloperzy. Np. Robyg proponuje 27 gr na akcję, co daje stopę dywidendy w wysokości ponad 8%. W Dom Development też czeka rekordowa dywidenda w wysokości 5,05 zł (stopa dywidendy sięga więc 7%).

Jak kupić akcje pod dywidendę?

Jeżeli jako akcjonariusz chciałbyś dostać swój udział w ubiegłorocznych zyskach spółek, jeszcze masz na to czas. By dostać dywidendę, musisz być posiadaczem akcji danej spółki w tzw. dniu dywidendy. To termin, w którym akcjonariuszom jest przyznawane prawo do udziału w zysku. Każda spółka informuje o dniu dywidendy w publikowanych komunikatach.

Bardzo ważne jest to, że akcje we wskazanym dniu już muszą być zapisane na twoim rachunku. Oznacza to, że zgodnie z zasadą D+2 samej transakcji na giełdzie musisz dokonać co najmniej dwa dni wcześniej.

Później możesz sprzedać papiery, a dywidenda i tak wpłynie na twoje konto w dniu wypłaty – ta data również jest zawsze jasno podawana przez spółkę.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj