Dywidendy 2018. Sprawdź, gdzie szukać udziału w zyskach

15% – nawet na taką stopę dywidendy mogą liczyć posiadacze akcji niektórych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. To jednak wyjątki. Dużą niespodziankę sprawił inwestorom KGHM, który po raz pierwszy od 13 lat najprawdopodobniej nie podzieli się zyskami.

Końcówka drugiego kwartału to tradycyjnie czas, w którym walne zgromadzenia przedsiębiorstw obecnych na GPW podejmują decyzje o wypłacie dywidendy z zysków osiągniętych w poprzednim roku. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” przyglądamy się, na co inwestorzy mogą liczyć w tegorocznym rozdaniu.

Inwestorzy mogą liczyć nawet na kilkanaście procent

Firma z branży oświetleniowej ES-System oraz dystrybutor sprzętu IT ABC Data to spółki, które w tym roku znalazły się w ścisłej czołówce warszawskiej giełdy, jeżeli chodzi o hojność wobec akcjonariuszy. Mierzy się ją za pomocą tzw. stopy dywidendy, czyli stosunku wartości dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję do ceny tej akcji.

Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia, ES-System wypłaci akcjonariuszom po 35 gr na akcję, co przy obecnym kursie (3,06 zł) daje nam stopę dywidendy na poziomie prawie 12%. By załapać się na udział w zyskach, inwestor powinien mieć w swoim portfelu akcje tej spółki 29 czerwca. Wypłata dywidendy ma nastąpić 12 lipca.

ABC Data proponuje nawet wyższą stopę dywidendy – dystrybutor sprzętu komputerowego zgodnie z podjętą już decyzją walnego wypłaci w sumie 31 gr na akcję (8 gr zostało już wcześniej wypłacone jako zaliczka). Teraz inwestorzy, którzy będą w posiadaniu akcji 29 czerwca, dostaną drugą część wypłaty, czyli po 23 gr na akcję. Przy obecnym kursie (1,94 zł) pozwala to liczyć na stopę dywidendy od 13% (bez zaliczki) do 15% (uwzględniając, że inwestor miał akcje uprawniające go zarówno do zaliczki, jak i do drugiej części wypłaty).

Pewnej „rekompensaty” w wysokiej dywidendzie będą też zapewne szukać w tym roku posiadacze akcji spółki budowlanej Elektrobudowa. 10,50 zł na jedną akcję mają dostać w dwóch ratach inwestorzy, którzy będą mieli akcje spółki 20 lipca. Decyzja o dywidendzie zapadła w kwietniu. Pod koniec maja Elektrobudowa obniżyła jednak prognozę tegorocznych zysków, co spowodowało wyraźny spadek kursu akcji (o 20% w ciągu miesiąca). To automatycznie podniosło stopę dywidendy do ok. 15%.

Deweloperzy dzielą zyski. Można na tym skorzystać

Szukając spółek z GPW, które dzielą się z inwestorami ubiegłorocznymi zyskami, nie sposób pominąć deweloperów. Firmy z tej branży korzystają z dobrej koniunktury na rynku, co pozwala wypłacić dywidendy posiadaczom ich akcji.

Na liście deweloperów, którzy wypłacą w tym roku dywidendy, możemy znaleźć m.in. spółkę Dom Development. Jej akcjonariusze dostaną 7,60 zł na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie prawie 10%. Dzień dywidendy to 26 czerwca, a wypłata ma nastąpić 4 lipca.

Wysokiej stopy dywidendy można też szukać u innych spółek z tej branży, jak Atal czy Archicom.

Miedziowy gigant nie wypłaci dywidendy. Więcej z banków

W tegorocznym sezonie dywidendowym nie obyło się bez zaskoczeń. Jednym z największych z pewnością jest fakt, że dywidendy najprawdopodobniej nie dostaną posiadacze akcji miedziowego koncernu KGHM. To pierwsza taka sytuacja od 13 lat.

Takie założenie znalazło się w projekcie uchwały na walne zgromadzenie w spółce, które jest zapowiedziane na 26 czerwca. Jeżeli taka decyzja ostatecznie zapadnie, będzie to oznaczać, że ponad 1,5 mld zł ubiegłorocznego zysku miedziowej spółki trafi na jej kapitał zapasowy.

Ten rok pod względem dywidendy będzie lepszy dla posiadaczy akcji banków. Do dzielenia zysków między inwestorów powrócił mBank. Dość hojny okazał się także bank Pekao S.A. O szczegółach bankowych dywidend pisaliśmy tutaj.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj