Dywidendy 2018. Sprawdź, kto nie żałował pieniędzy inwestorom

O ponad 770 mln zł więcej wypłaciły w tym roku inwestorom z tytułu dywidendy spółki notowane w indeksie WIG20 wobec 2017 r. Powodów do narzekania nie powinni mieć posiadacze akcji spółek, w których udziały ma Skarb Państwa, choć i tu są wyjątki.

Sezon wypłat udziału w zyskach osiągniętych przez spółki giełdowe w 2017 r. właśnie dobiega końca. Akcjonariusze jeszcze kilku firm otrzymają środki w listopadzie. To Grupa Ambra, Skarbiec Holding oraz Grodno. Jak pokazuje kalendarz dywidend, w przypadku tej ostatniej gracze wciąż mogą załapać się na wypłatę: wystarczy, że dokonają transakcji kupna akcji spółki najpóźniej 31 października. To pozwoli im zyskać 5 listopada prawo do dywidendy i 21 listopada dostać wypłatę w wysokości 12 gr na akcję.

Nadszedł więc czas na podsumowanie dywidend 2018 na GPW. W kolejnym odcinku  cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy, które spółki się wyróżniły, oraz wyliczamy, ile środków z tytułu udziału w zyskach wpłynęło do kasy państwa.

Miliardy złotych od spółek z WIG20. Sam indeks jest jednak na minusie

Jeżeli spojrzymy na liczby, to okaże się, że sezon dywidend 2018 na warszawskim parkiecie możemy zaliczyć do udanych. Wypłata zysków akcjonariuszom przez spółki dywidendowe pomogła przynajmniej części z nich zrekompensować straty wynikające ze spadku cen akcji. Tak było chociażby w przypadku największych spółek notowanych w indeksie WIG20 – ten obecnie znajduje się bowiem na poziomie o ponad 10% niższym niż na początku roku.

Z przygotowanego przez nas zestawienia wynika, że spółki klasyfikowane jako „blue chips” wypłaciły w tym roku inwestorom prawie 11,8 mld zł dywidend z zysków osiągniętych w 2017 r. To o ponad 770 mln zł więcej od sumy przekazanej przez spółki z WIG20 akcjonariuszom w 2017 r. (z zysków w 2016 r.).

Największe zaskoczenie wśród gigantów sprawił inwestorom miedziowy koncern KGHM. Spółka nie podzieliła się zyskami z posiadaczami akcji – brak dywidendy miał miejsce po raz pierwszy od 2005 r., odkąd to KGHM nieprzerwanie płacił dywidendę posiadaczom akcji. Tak było jeszcze w 2017 r., gdy z zysku za 2016 r. koncern wypłacił po 1 zł na akcję. Warto przypomnieć, że rekordową dywidendę KGHM przekazał w 2012 r. – było to aż 28,34 zł na akcję.

Tym razem jednak spółka zdecydowała o przeznaczeniu całego zysku w wysokości ponad 1,3 mld zł na kapitał zapasowy – jej władze tłumaczą decyzję m.in. wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Po drugiej stronie takiego zestawienia można postawić ubezpieczyciela PZU, który w tym roku nie żałował środków inwestorom. Nie dość, że spółka regularnie dzieli się zyskiem od początku swojej obecności na giełdzie, to jeszcze wypłata w wysokości 2,50 zł na akcję daje jedną z najwyższych stóp dywidendy na rynku (ok. 6,5%).

W naszym zestawieniu zwraca też uwagę mBank, który powrócił do wypłat dywidendy po raz pierwszy od 2014 r., dzieląc między inwestorami ponad 218 mln zł.

Pełne zestawienie wypłat dywidend ze spółek z WIG20 można znaleźć w poniższej tabeli.

Rekordowa wypłata z PZU. Ile wpłynęło do budżetu państwa?

Wypłata ok. 2,1 mld zł dywidendy przez PZU uratowała także wpływy z tego tytułu do kasy państwa. To Skarb Państwa pozostaje bowiem kluczowym akcjonariuszem ubezpieczyciela, dysponując ponad 34% akcji. Dzięki temu PZU po podziale zysków zasilił budżet kwotą 738 mln zł, a więc prawie o 325 mln zł większą niż w 2017 r.

Dywidendę Skarbowi Państwa zapewniła też inna kontrolowana przez niego instytucja finansowa – bank PKO BP podzielił się w tym roku zyskiem po raz pierwszy od 2014 r. Dywidenda na poziomie 0,55 zł na akcję zapewniła budżetowi państwa ponad 202 mln zł dochodu.

W sumie więc do kasy państwa wpłynęło w tym roku niewiele ponad 2 mld zł z dywidend od giełdowych spółek, w których Skarb Państwa ma udziały. To wynik o ok. 170 mln zł lepszy od rezultatu osiągniętego w 2017 r.

Poniżej prezentujemy zestawienie spółek z udziałem Skarbu Państwa obecnych na GPW wraz z kwotami dywidend wypłaconymi do kasy państwa.

Rok 2018 można uznać za dość udany dla inwestorów, dla których liczy się to, by mieć udział w zyskach osiąganych przez spółki z GPW.

Jeżeli spojrzymy na cały rynek, to zauważymy, że rzadkością nie były wypłaty, w przypadku których stopa dywidendy (a więc stosunek wartości dywidendy do ceny akcji) przekraczała 5%. A najlepsze spółki dywidendowe płaciły nawet więcej. Wysoką dywidendą zaskoczyła spółka ZE PAK, która wypłatę 1,20 zł na akcję podzieliła na dwie raty – druga ma trafić do akcjonariuszy 30 października. Przy obecnym kursie akcji stopa dywidendy z ZE PAK przekracza 15%.

Wśród innych firm, w których stopa dywidendy 2018 okazała się wysoka, można wspomnieć np. spółki Projprzem, i2 Development.

Posiadaczom akcji, którzy w tym roku skorzystali z dywidend, warto przypomnieć, że te dochody są opodatkowane, podobnie jak wszystkie zyski na giełdzie. W przypadku dywidendy inwestor dostaje jednak na konto już kwotę netto po odjęciu podatku.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj