Dywidendy 2020. Sprawdź, gdzie jeszcze szukać udziału w zyskach

Obawy przed gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa sprawiły, że wiele spółek notowanych na warszawskiej giełdzie zmieniło swoje plany związane z podziałem zysków za 2019 r. W kilkunastu przypadkach inwestorzy wciąż mają jednak szansę na dywidendy.

Duże banki, PZU, LPP – to tylko niektóre przykłady spółek, które w poprzednich latach były dla posiadaczy akcji gwarantem dorocznej wypłaty dywidendy. Jednak koronawirus mocno zweryfikował tę zasadę. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy, gdzie inwestorzy mogą postarać się o pieniądze z zysków spółek.

Miliony do podziału z Cyfrowego Polsatu

Prawie 640 mln zł do podziału pomiędzy posiadaczy akcji wciąż ma Cyfrowy Polsat. To jedyna spółka z indeksu WIG20, która zaplanowała, ale jeszcze nie wypłaciła udziału w zyskach za 2019 r. Sama zaś kwota jest najwyższą w dywidendowej historii medialnego koncernu – złożył się na nią cały ubiegłoroczny zysk (586,8 mln zł) oraz środki z kapitału zapasowego (52,7 mln zł).

Jak podaje Cyfrowy Polsat, dywidenda wyniesie 1 zł na akcję, a jej wypłata zostanie podzielona na dwie raty: najpierw na konta posiadaczy akcji wpłynie po 35 gr na akcję (22 października 2020 r.), a później jeszcze 65 gr na akcję (11 stycznia 2021 r.). Jeżeli zestawimy wysokość dywidendy z obecną ceną akcji, to okaże się, że tzw. stopa dywidendy wynosi ok. 3,7%.

Ważna informacja: jeżeli jesteś zainteresowany kupnem akcji Cyfrowego Polsatu pod dywidendę, pamiętaj, że tzw. dzień dywidendy został wyznaczony na 15 października. W tym dniu akcjonariuszom zostanie przydzielone prawo do udziału w zysku. Jednak zgodnie z obowiązującą na giełdzie zasadą D+2 akcje trzeba kupić najpóźniej 13 października. Następnie można je od razu sprzedać, bez konieczności trzymania ich do czasu wypłaty drugiej raty dywidendy.

Dywidendy 2020 popłyną jeszcze w grudniu

Dywidenda z Cyfrowego Polsatu nie jest jedyną, na którą inwestorzy mogą spróbować się załapać jeszcze w tym roku. Wypłata udziału w zyskach czeka też m.in. na akcjonariuszy producenta armatury sanitarnej Ferro. Spółka regularnie wypłaca dywidendy – tym razem do podziału jest 8,5 mln zł, co daje 40 gr na akcję.

Stopa dywidendy w tym przypadku wynosi ok. 2%. By się na nią załapać, trzeba kupić akcje najpóźniej 29 września (dzień dywidendy 1 października).

Kto będzie miał ochotę na dywidendę tuż przed końcem roku, może zainteresować się producentem elektronarzędzi Toya z Wrocławia. Ta spółka również dzieli środki między akcjonariuszy – w tym roku będzie 40,1 mln zł z zysku za 2019 r. plus 19,9 mln zł z poprzednich lat. Po podziale daje to 80 gr na akcję, a więc stopę dywidendy na poziomie ok. 10%. Co ciekawe, jeszcze w lipcu zarząd rekomendował wypłatę 28,5 mln zł, czyli 0,38 zł na akcję. Pieniądze mają trafić na konta posiadaczy akcji 14 grudnia. Ostatni dzwonek na zakup papierów pod dywidendę wybije 20 listopada.

Koronawirus mocno uderzył w plany dywidendowe

Rok 2020 inwestorzy zapamiętają jednak jako jeden z najsłabszych w historii dywidend wypłacanych przez spółki. Widać to najlepiej po największych graczach obecnych w indeksie WIG20. Wśród nich co najmniej połowa każdego roku dzieli zyski między posiadaczy akcji. Tym razem to tylko pięć firm.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego z wypłatą dywidend wstrzymały się banki. Jeszcze wiosną decydowały one o wstrzymaniu wcześniejszych planów, tłumacząc to właśnie wskazówkami od KNF oraz niepewną sytuacją gospodarczą
w Polsce. Wypłatę dywidendy wstrzymał również ubezpieczyciel PZU – w ten sposób inwestorów ominęło ponad 2,6 mld zł z pierwotnie zaplanowanego przelewu środków.

Znaczącym nieobecnym dywidendowego rozdania w 2020 r. jest też spółka odzieżowa LPP, czyli właściciel marki Reserved. Firma od lat dzieliła się zyskiem z inwestorami – tym razem ze względu na trudną sytuację rynkową z powodu pandemii musiała zrezygnować z tych planów.

Inwestorom pozostaje liczyć na to, że powrót do wzrostu gospodarczego po pandemii pozwoli spółkom wrócić do wypłat w kolejnych latach.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj