Dywidendy z GPW 2023. Sprawdź, kto już zapowiedział wypłaty

Już kilkanaście spółek z rynku głównego warszawskiej giełdy zapowiedziało, że inwestorzy dostaną udział w zyskach osiągniętych przez nie w 2022 r. Gdzie szukać szans na dodatkowe środki przysługujące posiadaczom akcji?

Na GPW niedługo pełną parą ruszy sezon zapowiedzi wypłat dywidend za ubiegły rok. Choć gospodarka mierzy się ze spowolnieniem, to inwestorzy i tak będą mieli wiele okazji do udziału w zyskach.

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” sprawdzamy, które spółki już zapowiedziały wypłaty dywidend. Zastanawiamy się także, które wkrótce mogą zdecydować się na taki krok.

PKN Orlen już zapowiedział dywidendę. Co z innymi spółkami Skarbu Państwa?

Inwestorzy poszukujący udziału w zyskach spółek z GPW od lat skupiają uwagę na podmiotach, których akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Dywidendy z nich zapewniają bowiem państwowej kasie zwykle ok. 2 mld zł rocznie.

Wśród spółek Skarbu Państwa dywidendowym pewniakiem jest koncern PKN Orlen. W opublikowanej właśnie polityce dywidendy podał on, że tegoroczna wypłata z zysków za 2022 r. wyniesie 5,50 zł na akcję. Dokładny dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty poznamy po publikacji raportu rocznego spółki.

Jednocześnie PKN Orlen zapowiedział, że będzie zwiększał poziom tzw. dywidendy gwarantowanej w rocznym tempie 15 gr na akcję.

W 2021 r. po 3 latach przerwy do podziału zysków między inwestorów powrócił też miedziowy koncern KGHM. W ubiegłym roku posiadacze akcji otrzymali dywidendę w wysokości 3 zł na akcję. Wielu z pewnością liczy na udział w zyskach również w tym roku. KGHM jednak nie wydał jeszcze rekomendacji w tej sprawie.

Dywidendy z banków. Inwestorzy mogą liczyć na wypłaty

Wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa uwagę w kontekście dywidend od dawna zwraca również bank PKO BP. Wszystko wskazuje na to, że po ubiegłorocznym powrocie do wypłat również w tym roku posiadacze akcji otrzymają udział w zysku, który w 2022 r. przekroczył 3,3 mld zł.

Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła już, że bank spełnia warunki do wypłaty dywidendy. Inwestorzy niedługo powinni poznać jej wysokość – w 2022 r. bank przeznaczył na wypłatę ponad 2,2 mld zł, co dało 1,83 zł na akcję.

Plan przekazania inwestorom dywidendy w 2023 r. zasygnalizowali też przedstawiciele Banku Pekao, który w ubiegłym roku zarobił 1,7 mld zł. Zgodnie z deklaracjami bank będzie chciał przeznaczyć na wypłatę 50-75% zysku.

Znane są już za to dokładne plany dywidendowe Banku Handlowego, który regularnie dzieli się zyskami z inwestorami. Osoby, które w dniu 8 maja będą posiadaczami akcji Banku Handlowego, 15 maja dostaną dywidendę w wysokości 9 zł na akcję – oznacza to, że bank przeznaczy na wypłatę trzy czwarte zysku z 2022 r.

Dywidendowi pewniacy wśród deweloperów. Ale nie tylko

Pomimo spowolnienia gospodarczego, które wśród inwestorów mogło wzbudzać obawy o wyniki deweloperów, nic nie wskazuje na to, by w tym roku mieli się oni wstrzymać z dywidendami.

Jako pierwszy rekomendację przeznaczenia części zysków dla inwestorów złożył największy polski deweloper Dom Development. Spółka co roku wypłaca dywidendy – w tym roku będzie to kwota w wysokości 11 zł na akcję, a więc łącznie 282,7 mln zł. Proponowany dzień dywidendy to 26 czerwca, zaś wypłaty – 4 lipca.

Wśród deweloperów dywidendowym pewniakiem wydaje się też spółka Atal, która w ubiegłym roku odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 368,2 mln zł wobec 331,16 mln zł rok wcześniej. Notowana na GPW od 2015 r. firma zapowiada, że wypłaci inwestorom udział w zyskach, a szczegółową rekomendacją podzieli się wkrótce.

Dywidendy z sektora przemysłowego. Gdzie szukać okazji?

W tym roku inwestorzy będą zapewne szukać możliwości zakupu akcji pod dywidendy w spółkach z branży przemysłowej, które w ubiegłym roku korzystały m.in. na wzroście cen surowców.

Wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy zapowiedziała już jedna z największych w branży metali spółka Alumetal. Do podziału została przeznaczona kwota w wysokości ponad 216 mln zł z ubiegłorocznego zysku oraz kapitału zapasowego – daje to 13,82 zł na akcję, z czego 3,30 zł już pod koniec 2022 r. trafiło do inwestorów w formie zaliczki na poczet dywidendy. Reszta zostanie wypłacona 27 lipca tym, którzy będą właścicielami akcji Alumetalu w dniu 27 kwietnia.

Cały zysk osiągnięty w ubiegłym roku zamierza przeznaczyć na dywidendę spółka Stalexport Autostrady. Jej akcjonariusze 25 kwietnia mają otrzymać po 20 gr na akcję – łącznie na dywidendę spółka przeznaczy prawie 49,5 mln zł z zysku oraz kapitału zapasowego.

Dywidendy ze spółek notowanych na GPW. Ważne daty

Inwestorzy poszukujący spółek pod dywidendowe zakupy akcji, powinni pamiętać o tym, by w informacjach zwracać uwagę na szczególne daty. To tzw. dzień dywidendy oraz dzień wypłaty.

W pierwszym przypadku chodzi o dzień, w którym należy być właścicielem akcji, by dostać dywidendę. Co ważne, nie jest on równoznaczny z dniem transakcji kupna akcji – ze względu na system rozliczeń (D+2) akcje należy kupić co najmniej dwa dni przed dniem dywidendy.

Z kolei w dniu wypłaty środki z dywidendy wpływają na konto inwestora – będą one pomniejszone o wartość podatku od zysków kapitałowych. Dzięki temu dywidendy nie trzeba później rozliczać w deklaracji PIT-38.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj