E-commerce daje stabilność

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w maju 2018 r. 57,55 mln zł. To wzrost o niemal 10% w stosunku do maja 2017 r. Przychody z kanału e-commerce (42,48 mln zł) wzrosły o 13,4% r/r. Obroty TIM-u po pięciu miesiącach 2018 r. są wyższe o 19,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Przychody z kanału online wyniosły w maju 2018 r. 42,28 mln zł. Skumulowane obroty za okres od stycznia do maja 2018 r. przekroczyły 293 mln zł, z czego e-commerce przyniósł 208,5 mln zł.

– Dynamika majowych obrotów odzwierciedla mniejszą liczbę zapytań ofertowych z rynku inwestycji, a to z kolei efekt mniejszej liczby dni roboczych. Cały pierwszy tydzień maja był długim weekendem, miesiąc zakończył się kolejnym świętem, więc poziom miesięcznych przychodów, niemal równych obrotom z kwietnia, uważam za sukces – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. – Bez względu na sytuację rynkową przychody z e-commerce rosły swoim rytmem, a ich dynamika kolejny raz przewyższyła wzrost ogółu przychodów. To źródło naszej stabilności, wynikającej z unikalnego na polskim rynku e-commerce hybrydowego modelu sprzedaży, wdrożonego przez TIM już pięć lat temu – dodaje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 19/2018 >>

drukuj