E-commerce w TIM-ie rośnie bez względu na kalendarz

Szacowane przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły po 11 miesiącach 2019 r. 738,9 mln zł wobec 699,2 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. Obroty w listopadzie 2019 r. osiągnęły ponad 70,5 mln zł (-1,0% rdr.), z czego ponad 73% wygenerował kanał e-commerce. Przychody ze sprzedaży online po 11 miesiącach 2019 r. przekroczyły już 0,5 mld zł (519,2 mln zł vs 495,3 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.).

Szacowane przychody z e-commerce wzrosły w listopadzie 2019 r. o 4,5% w porównaniu z listopadem 2018 r. i wyniosły 51,6 mln zł.

– Listopad 2019 r. przyniósł dwa wydłużone weekendy, co sprawiło, że ogół obrotów jest zbliżony do osiągniętych rok wcześniej. Niezbyt korzystny kalendarz przełożył się jednak przede wszystkim na transakcje realizowane w sposób tradycyjny, offline. Kanał e-commerce utrzymał bowiem trend wzrostowy, przekraczając znacznie granicę pół miliarda zł, którą rok temu osiągnęliśmy dopiero po zakończeniu roku – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. – To kolejne potwierdzenie, że nasz model sprzedaży, z dominującym udziałem sprzedaży online, zwiększa odporność TIM-u nie tylko na zmiany rynkowej koniunktury, ale i układ kalendarza.

Zobacz raport bieżący nr 42/2019 >>

drukuj