Fundusze akcji mocno w dół. Jak kupować ich jednostki, by się nie sparzyć?

Zaledwie trzy fundusze akcji inwestujące na polskim parkiecie przyniosły posiadaczom swoich jednostek zyski w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Można przypuszczać, że o poprawę wyników w najbliższych miesiącach będzie bardzo trudno.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych ma za sobą już 9 miesięcy ciągłych spadków. To rekord w jej ponad 20-letniej historii. Po raz ostatni 8 miesięcy z rzędu WIG20 spadał w 2000 r., tuż po pęknięciu „bańki internetowej”. Wiele wskazuje też na to, że w lutym nie uda się przełamać tego trendu i wskaźnik największych firm nie poprawi swojego wyniku.

O powodach tej sytuacji już pisaliśmy. W najnowszym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” pokażemy, jak spadki wpłynęły na inwestorów, którzy nie kupują akcji bezpośrednio na GPW.

Fundusze akcji mogą przynosić spore straty
Według najnowszych danych, które opublikowała firma Analizy Online wspólnie z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, na koniec stycznia 2016 r. Polacy w funduszach akcji mieli zgromadzone oszczędności w wysokości 27 mld zł. To o ponad 8% mniej niż w grudniu 2015 r. i o 1/10 mniej niż pod koniec 2013 r. Wartość środków w funduszach akcji idzie w dół nie tylko z powodu spadku wyceny jednostek uczestnictwa. To również efekt ucieczki inwestorów do bardziej bezpiecznych funduszy, np. gotówkowych i pieniężnych, czy też ochrony kapitału. Pokazuje to dokładnie poniższa tabela.

Tabela 1

Przy tej okazji warto przypomnieć, że fundusze akcji, które w okresie giełdowej hossy kusiły drobnych inwestorów bardzo wysokimi stopami zwrotu, są propozycją tylko dla osób zdających sobie sprawę z tego, że mogą ponieść straty (nawet bardzo wysokie). Zarządzający takimi funduszami inwestują bowiem środki klientów na giełdzie. A spadki na rynkach akcji powodują, że również oszczędności klientów topnieją.

Najlepiej pokazały to ostatnie miesiące. Gdy spojrzymy na stopy zwrotu funduszy akcji kupujących papiery spółek notowanych na GPW, okaże się, że w skali 12 miesięcy tylko trzy z nich przyniosły inwestorom zyski. Pozostałe pokazały straty, niejednokrotnie przekraczające 20, a nawet 30%.

Nie lepiej wygląda porównanie stóp zwrotu z ostatnich 3 miesięcy – w tym okresie żaden fundusz akcji nie zarobił dla posiadaczy swoich jednostek. Podobny wniosek wyciągniemy, gdy przyjrzymy się wynikom za ostatni miesiąc.

Tabela 2_

O czym pamiętać, lokując pieniądze w funduszach akcji?
Sytuacja w funduszach akcji nie jest więc dla klientów dobra. A zatem ci, którzy chcą kupować jednostki tych funduszy u powierników, powinni przypomnieć sobie podstawowe zasady rządzące rynkami finansowymi, przede wszystkim jeżeli chodzi o bardziej ryzykowne inwestycje – a takimi bez wątpienia się akcje i fundusze kupujące akcje na giełdzie.

Po pierwsze, nigdy nie inwestuj w ryzykowne fundusze wszystkich swoich oszczędności. Można to rozszerzyć o stwierdzenie, że właściwie to powinieneś lokować w akcjach (bezpośrednio bądź pośrednio) tylko te środki, których nie będziesz potrzebował przez najbliższych kilka lat. To niezwykle ważne, bo ewentualna konieczność wypłaty pieniędzy może spowodować, że będziesz musiał to zrobić na samym „dołku”, z potencjalnie największą stratą.

Gdy już kupisz akcje bądź jednostki funduszu akcji, warto rozważyć ulokowanie reszty środków w bezpiecznych funduszach, obligacjach Skarbu Państwa czy też na zwykłej bankowej lokacie.

Po drugie, inwestycję w fundusz akcji trzeba traktować długoterminowo. Nie jest to narzędzie dla spekulantów. To raczej propozycja dla tych, którzy mają przed sobą długie lata oszczędzania, bo im dłuższy okres inwestycji, tym większa szansa, że po gwałtownych spadkach przyjdzie czas na odrobienie strat.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj