GPW w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdzie jest jej miejsce?

Najwyższa kapitalizacja i wartość obrotów, a do tego największa liczba spółek – o warszawskiej giełdzie, choć daleko jej do parkietu w Londynie, spokojnie można mówić, że już stała się finansowym centrum Europy Środkowo-Wschodniej.

– Chcemy być giełdą pierwszego wyboru dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej, to główny cel naszej zaktualizowanej strategii do 2020 roku – stwierdził podczas ostatniej prezentacji wyników kwartalnych nowy prezes GPW, Paweł Tamborski. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” sprawdzamy, jak polski parkiet wygląda na tle giełd regionu.

Która giełda ma najwięcej spółek?
Zaktualizowana strategia GPW zakłada, że w ciągu najbliższych 6 lat giełda stanie się silnym, finansowym centrum Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. dzięki płynnemu rynkowi akcji, a do tego rozwiniętemu rynkowi obligacji oraz instrumentów pochodnych. Plan jest ambitny, zważywszy m.in. na fakt, że zarząd GPW chce, by w 2020 r. tylko na rynku głównym było notowanych 550 firm.

Jednak jeżeli porównamy GPW z pozostałymi parkietami regionu, to okaże się, że już w tej chwili polski parkiet może pochwalić się największą liczbą spółek. Na rynku podstawowym i równoległym jest notowanych prawie 420 przedsiębiorstw. Jeżeli dołożymy do tego rynek New Connect, to ta liczba sięgnie 900. Jak można wnioskować z danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), taki wynik stawia Warszawę na pierwszym miejscu w regionie.

Tabela 1
Tabela 1. Liczba spółek notowanych na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. Źródło: FESE

 

GPW od lat przyciąga też wiele spółek zagranicznych. Z liczbą 45 takich przedsiębiorstw warszawska giełda również zajmuje pierwsze miejsce. Drugi jest Wiedeń, gdzie ten wynik jest o połowę mniejszy. Powodów takiej sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w tym, że polski rynek upodobały sobie głównie spółki ukraińskie, dla których został nawet stworzony specjalny indeks WIG-Ukraine.

Warszawa ma najwyższą kapitalizację. Co jeszcze?
Porównując giełdy Europy Środkowo-Wschodniej, warto zwrócić uwagę na ich całkowitą kapitalizację oraz wartość obrotów. Również w tym przypadku GPW pozostaje liderem. W ostatnim dniu października kapitalizacja spółek notowanych w Warszawie sięgnęła 150 mld euro. To prawie 2 razy więcej niż w przypadku drugiej w kolejności giełdy wiedeńskiej.

Tabela 2
Tabela 2. Kapitalizacja giełd w Europie Środkowo-Wschodniej, w mln euro na koniec danego miesiąca. Źródło FESE

 

Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wartość obrotów akcjami, odnotowywanych na poszczególnych giełdach regionu. Jak wynika z danych FESE, w okresie od stycznia do listopada tego roku obroty akcjami na GPW przekroczyły 42 mld euro. To ponad 2 razy więcej niż na giełdzie austriackiej i aż 8 razy więcej niż w Budapeszcie.

Poniżej dla każdej z giełd regionu przedstawiamy listę pięciu spółek, które mają największy udział w obrotach. W przypadku GPW to np. KGHM i PKO BP. W Wiedniu widać zdecydowaną przewagę firm z sektora finansowego, a np. na Węgrzech czy w Bułgarii swój wyraźny udział w obrotach mają również spółki z branży medycznej.

Tabela 3
Tabela 3. Pięć spółek z największym udziałem w obrotach giełd Europy Środkowo-Wschodniej, październik 2014 r. Źródło: FESE

 

Będzie więcej spółek na GPW?
Plan, by na warszawskim parkiecie na koniec 2020 r. było notowanych 550 firm, sugeruje, że władze GPW będą ciągle zabiegać również o emitentów z zagranicy. Na razie jednak wśród spółek nie widać zbyt dużego zapału, by debiutować na GPW. Jak podaje najnowszy raport firmy PwC na temat rynku pierwotnego w Europie, ostatni kwartał przebiegł na polskiej giełdzie pod znakiem dość przeciętnej aktywności firm, zwłaszcza na rynku głównym. W sumie mieliśmy 10 ofert IPO (o łącznej wartości 161 mln euro), z czego aż 7 na rynku New Connect.

Jeżeli z kolei weźmiemy pod uwagę trzy kwartały 2014 r. łącznie, to okaże się, że pod względem całkowitej liczby debiutów warszawska giełda z liczbą 26 IPO uplasowała się za Londynem (109), NASDAQ OMX (40), NYSE Euronext (36).

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj