Grupa Kapitałowa TIM: po raz pierwszy ponad 200 mln zł obrotów po I kwartale, historyczny poziom EBITDA [WIDEO, PREZENTACJA]

Niemal 207,6 mln zł (+7,0% r/r) wyniosły przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM w I kw. 2019 r. Towarzyszy im 7,1 mln zł zysku na sprzedaży (+132,6% r/r) i najwyższy w historii dla I kwartału poziom EBITDA (11,9 mln zł, +110,7% r/r). Już w poniedziałek 27.05.2019 r. zapraszamy na czat inwestorski z całym Zarządem TIM SA!

Obroty TIM SA wzrosły o 7,2%, do 188,1 mln zł, z czego niemal 72% przyniosła sprzedaż online. Jednostkowy wynik na sprzedaży był wyższy o 188,9% od osiągniętego w I kw. 2018 r. i wyniósł 7,3 mln zł.

– Za nami najlepszy styczeń, luty i marzec w historii. W dwóch z trzech miesięcy nasze miesięczne obroty przekroczyły 60 mln zł, a w marcu niemal przekroczyły 70 mln zł i był to trzeci najlepszy miesiąc w historii TIM-u. Potwierdzeniem skuteczności naszego modelu działania są nie tylko rosnące przychody ze sprzedaży, ale niemal 190-procentowy wzrost wyniku na sprzedaży i to mimo wysokiej konkurencji na rynku. To przede wszystkim efekt wzrostu procentowej marży brutto o 2,9 punktu procentowego – przekonuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

W strukturze przychodów TIM SA zmniejszył się – zgodnie z zamierzeniami spółki – udział pośredników (resellerów) na korzyść klientów z sektora instalatorów. Szczególną uwagę warto jednak zwrócić na strukturę asortymentową sprzedaży TIM-u. Chociaż była ona zbliżona do zanotowanej w I kw. 2018 r., to po raz pierwszy największy udział w obrotach miała grupa „aparatura i rozdzielnice” (31,1%).

– To skutek prowadzonych przez nas systematycznie działań na rzecz zwiększenia sprzedaży najbardziej rentownych grup produktów. W efekcie aparatura wraz z oświetleniem (10,9%) oraz osprzętem elektroinstalacyjnym (9,7%) odpowiadają już za ponad połowę przychodów ze sprzedaży TIM-u – zauważa Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Wynik netto Grupy Kapitałowej TIM wyniósł w I kw. 2019 r. niemal 3,9 mln zł wobec 2,4 mln zł rok wcześniej (+62,5% r/r). Skonsolidowana EBITDA była najwyższa w historii grupy – 11,9 mln zł, a więc o ponad 110% więcej niż w I kw. 2018 r.

– Głównym czynnikiem, który miał na to wpływ, był oczywiście dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Warto zauważyć, że towarzyszył mu wolniejszy niż przyrost przychodów wzrost kosztów operacyjnych (o 4,9% r/r), co wynikało między innymi z rosnącej efektywności wykorzystania możliwości operacyjnych Centrum Logistycznego w Siechnicach zarządzanego przez naszą spółkę zależną 3LP SA – podkreśla Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

Już w poniedziałek 27.05 o godz. 12.00 zapraszamy na czat inwestorski z całym Zarządem TIM SA – w serwisie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, poświęcony wynikom za rok 2018 i I kw. 2019 r., a także strategii TIM SA do 2021 r. Pytania można przesyłać już teraz!

Wejdź i zadaj pytanie >>

drukuj