Grupa TIM po 3 kwartałach 2019 r.: kolejne rekordy dzięki odstrojeniu się od rynku [PREZENTACJA, WIDEO]

Rekordowe skonsolidowane obroty (647,3 mln zł, +6,8% rdr.) oraz historycznie wysoki skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie niemal 40 mln zł (+67,1% rdr.) stanowią najlepsze podsumowanie trzech kwartałów 2019 r. w Grupie Kapitałowej TIM. 

Obroty TIM SA za 9 miesięcy 2019 r. wzrosły o 5,9%, do 583,3 mln zł, co również jest wydarzeniem bez precedensu w niemal 32-letniej historii firmy. Niemal 70% tej kwoty przyniosła sprzedaż online. Pomimo wysokiej konkurencji na rynku, wynik na sprzedaży zanotował wzrost o 155%, do 22,6 mln zł, głównie za sprawą procentowej marży brutto, wyższej o 1,98 pkt. proc. w porównaniu z trzema kwartałami 2018 r. W konsekwencji EBITDA jednostkowa odnotowała jeszcze wyższą dynamikę niż skonsolidowana (+119% vs +67,1% rdr.) i wyniosła 27,5 mln zł.

Dzieje się w Siechnicach

Przez trzy kwartały 2019 r. Grupa Kapitałowa TIM wygenerowała zysk netto w wysokości 14,2 mln zł wobec niespełna 11,7 mln zł rok wcześniej. Jednostkowy zysk netto wyniósł ponad 18,2 mln zł vs 7,6 mln zł za okres I-III kw. 2018 r.

– Na taki wynik netto decydujący wpływ miał oczywiście dalszy dynamiczny wzrost przychodów TIM SA ze sprzedaży. Jednocześnie wolniej niż przed rokiem rosły (o 4,5%) koszty operacyjne Grupy TIM – mówi Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

W samym III kwartale 2019 r. spółka logistyczna 3LP SA, w której TIM SA posiada 100% udziałów, zanotowała 24-procentowy wzrost przychodów – głównie dzięki współpracy z IKEA, a także poszerzeniu kooperacji z największym w Polsce dystrybutorem opon i akcesoriów motoryzacyjnych.

Konsekwencja w działaniach prosprzedażowych

TIM zanotował rekordowy pod względem obrotów zarówno III kwartał, jak i całe 9 miesięcy 2019 r., pomimo wysokiej bazy roku poprzedniego oraz pogarszającej się koniunktury, widocznej w spadających dynamikach produkcji budowlano-montażowej oraz wynikach innych firm dystrybucyjnych.

– Trzeci kwartał wyraźnie pokazał, że odstrajamy się od rynku, zaś przekroczenie w październiku – po raz pierwszy w historii – poziomu 80 mln zł miesięcznych obrotów – tylko to potwierdziło. To efekt nieustannej pracy całego TIM-u oraz konsekwencji w realizacji działań prosprzedażowych, ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych i zwiększanie lojalności dotychczasowych klientów – wyjaśnia Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Warto podkreślić dynamiczny wzrost sprzedaży produktów stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych. TIM rozpoczął budowę tej kategorii produktowej już w 2018 r., a w I półroczu 2019 r., wykorzystując nowe modele sprzedaży, komunikowane w strategii na lata 2019-2021 (dropshipping), uzupełnił ofertę produktową o brakujące elementy. Kupujący na TIM.pl zyskali dzięki temu dostęp do kompleksowej oferty dla instalacji fotowoltaicznych, wzbogaconej o stosowną bazę wiedzy z tego zakresu.

– Pełna oferta produktowa, jak i dynamiczny wzrost popytu w tym segmencie, stymulowany odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz wsparciem w zakresie finansowania takich instalacji, sprawiły, że dynamika sprzedaży produktów do instalacji fotowoltaicznych, liczona po III kwartale 2019 r. w stosunku do stycznia 2019 r., wyniosła blisko 5000% – dodaje Piotr Nosal.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

Zobacz zapis czatu inwestorskiego z Zarządem TIM SA >>


drukuj