I-III kw. 2021 r. w Grupie TIM: rekordowe obroty, wysoka rentowność, wyróżniająca się oferta [WIDEO, PREZENTACJA]

Skonsolidowane przychody (950,6 mln zł) wyższe o 1/4, a jednostkowe (904,9 mln zł) – o ponad 1/3 w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Zysk netto Grupy (69,6 mln zł) wzrósł o 250% r/r. Grupa Kapitałowa TIM po trzech kwartałach 2021 r. nie zwalnia tempa. Najbliższe miesiące upłyną pod znakiem inwestycji w nową platformę e-commerce oraz logistykę, a także przygotowania debiutu 3LP SA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Praktycznie wszystkie najważniejsze wskaźniki finansowe po 9 miesiącach 2021 r. osiągnęły najwyższe poziomy w 34-letniej historii TIM-u.

– Tak dobre wyniki pozwoliły nam zdecydować o wypłacie jeszcze przed Bożym Narodzeniem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021 – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Naszym sukcesem dzielimy się z akcjonariuszami, jednak równie chętnie „reinwestujemy” go w dalszy rozwój. W tak konkurencyjnej branży jak e-commerce to jedyny sposób na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a także dotrzymanie kroku oczekiwaniom klientów. Dlatego też intensywnie pracujemy nad projektem TIM 2.0, wiążącym się między innymi z przebudową naszych zasobów informatycznych oraz migracją platformy TIM.pl na Magento 2, a także nad strategią spółki na najbliższe lata – podkreśla Krzysztof Folta.

Dostępność i szerokość oferty rynkowym wyróżnikiem

Oferta platformy TIM.pl cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Powodów, dla których tak się dzieje, jest kilka.

– Lepiej i precyzyjniej planujemy nasze zapasy magazynowe, które – z uwagi na dynamicznie zmieniającą się dostępność produktów – są większe niż dwa-trzy lata temu. To czyni TIM.pl jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do kupowania online. Podejmujemy działania wyprzedzające, dywersyfikujemy źródła dostaw, także za sprawą alternatywnego modelu sprzedaży, jakim jest hybrydowy marketplace. Chcemy, aby TIM.pl był pierwszym miejscem wyboru – takim, w którym klienci będą mogli zrealizować wszystkie swoje potrzeby zakupowe – wyjaśnia Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA. – Dostępność to nasza przewaga, która przekłada się na nowe rejestracje klientów na TIM.pl. W trzecim kwartale 2021 roku było ich 5950 wobec 4135 w analogicznym okresie 2020 roku i niespełna 3400 przed dwoma laty – wylicza Piotr Nosal.

Już od jakiegoś czasu najczęściej rejestrującą grupą klientów są instalatorzy – stanowią ponad 50% wszystkich rejestracji. Po dziewięciu miesiącach 2021 r. w strukturze sprzedaży o 2 punkty procentowe wzrósł udział sprzedaży do tego segmentu. To konsekwencja działań prosprzedażowych ukierunkowanych na zwiększanie udziału firm instalatorskich w całości przychodów generowanych przez TIM.

Wysoka rentowność

Skonsolidowany zysk netto na poziomie 69,6 mln zł oraz EBITDA Grupy TIM, sięgająca po dziewięciu miesiącach 2021 r. 109,8 mln zł (+117,5% r/r), to w dużej mierze efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz dobrego zarządzania rentownością. Dzięki temu marża EBITDA Grupy TIM wyniosła po trzech kwartałach 2021 r. 11,5% (vs 6,6% po 3 kw. 2020 r.), zaś marża zysku netto – 7,3% (vs 2,6% w analogicznym okresie 2020 r.).

– Do poprawy rentowności działalności Grupy TIM przyczyniło się także to, że – niezależnie od rozwoju biznesu i dbania o marżę – w sposób ciągły pracujemy nad optymalizacjami procesów. Pozwala nam to ograniczać wzrost kosztów działalności podstawowej – podkreśla Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA. – W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku mieliśmy do czynienia z 18-procentowym wzrostem kosztów operacyjnych rok do roku, podczas gdy skonsolidowane przychody wzrosły o 36%. Efekt działania dźwigni operacyjnej przełożył się na skokową poprawę rentowności Grupy TIM – zauważa Piotr Tokarczuk.

IPO i koncentracja na automatyce

Chęć dalszego dynamicznego rozwoju napędza nie tylko TIM, ale i spółkę 3LP, specjalizującą się w usługach logistycznych dla sektora e-commerce. Planowany na I kwartał 2022 r. debiut na GPW poprzedzi oferta publiczna, która pozwoli sfinansować m.in. automatyzację procesów w nowej hali w Siechnicach k. Wrocławia, rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej oraz inwestycje w zrównoważony rozwój firmy zgodnie z przyjętą strategią ESG, w tym w energetykę odnawialną.

– Działamy w modelu „asset light”. Nie ponosimy wydatków na budowę magazynów, a możemy skoncentrować się na ich wyposażeniu w najnowocześniejszą automatykę zwiększającą wydajność i bezbłędność procesów logistycznych, umożliwiających dynamiczne skalowanie operacyjne, dostosowywanie działalności do panujących warunków rynkowych i zwiększanie efektywności. Cały czas dynamicznie się rozwijamy, o czym świadczą osiągane rezultaty – mówi Maciej Posadzy, prezes Zarządu 3LP SA.

Przychody spółki po trzech kwartałach 2021 r. osiągnęły poziom 102,5 mln zł (+28% r/r). Przez 9 miesięcy 2021 r. 3LP SA zrealizowało już 3,73 mln wysyłek (+32,7% r/r). – Pracujemy też nad poszerzeniem zakresu i okresu współpracy z aktualnymi kluczowymi klientami. Będziemy informować w najbliższym czasie o szczegółach – zapowiada Maciej Posadzy.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2021 r. >>drukuj