I-III kw. 2023 r. w Grupie TIM: przychody zbliżone do zeszłorocznych, inwestycje w rozwój [PREZENTACJA]

1,09 mld zł wyniosły po trzech kwartałach 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM (-3,8% rdr.). Również na poziomie jednostkowym TIM przekroczył w tym okresie poziom 1 miliarda złotych (1,05 mld zł, -3,5% rdr.). Obie spółki tworzące Grupę TIM inwestują w rozwój, by jeszcze lepiej odpowiedzieć zarówno na aktualny popyt, jak i przyszłą poprawę rynkowej koniunktury.

Koniec trzeciego kwartału 2023 r. przyniósł TIM-owi zwycięstwo w konkursie e-Commerce Polska awards 2023, w kategorii „Best in e-commerce B2B” wśród podmiotów dużych i średnich. Konkurencja była bardzo mocna – poza TIM-em nominowani w tej kategorii byli również: Allegro, ATLAS & Unity Group oraz Klimas.

– Nagroda stanowi dla nas potwierdzenie pozycji TIM-u jako lidera sprzedaży online w segmencie B2B. Niezależnie od sytuacji w branży elektrotechnicznej wyznaczamy rynkowe trendy, wsłuchując się w oczekiwania i potrzeby klientów – komentuje Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Gotowi na poprawę koniunktury

A klientów przybywa, co w znacznym stopniu pozwala niwelować skutki spowolnienia w sektorze budownictwa. W efekcie III kwartał 2023 r. był nieco lepszy pod względem przychodów niż drugi kwartał bieżącego roku, a zbliżony do III kw. 2022 r. (na poziomie jednostkowym 346,8 mln zł, tj. -0,78% rdr.).

– Zaobserwowaliśmy również wzrost aktywności biznesowej po zakończeniu okresu wakacyjnego. Nie było to jednak wyraźne ożywienie biznesu związane z sezonowością w branży elektrotechnicznej, w której największy popyt zwyczajowo na przypada na miesiące jesienne – zauważa Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

– Poza pracą w rynku, czego efekty widać w liczbie klientów, TIM niezmiennie inwestuje w technologię, zgodnie z założeniami strategii zaprezentowanej w maju 2022 roku. Naszym celem jest udoskonalanie TIM.pl jako centrum elektrotechniki dla profesjonalistów, które różnymi kanałami dostarcza im nie tylko najszerszą ofertę produktową w atrakcyjnych cenach. Do tego niezbędne są inwestycje w architekturę IT, jak chociażby nowy system CRM czy wdrażanie nowego silnika dla platformy TIM.pl opartego na technologii Magento 2. Dzięki tym działaniom będziemy mogli jeszcze lepiej zareagować na poprawę rynkowej koniunktury i wzrost popytu na oferowane przez nas produkty – dodaje Piotr Nosal.

Skalowanie działalności logistycznej

Zysk netto Grupy Kapitałowej TIM wyniósł po trzech kwartałach 2023 r. ponad 37,1 mln zł (-51,4% rdr.), zaś EBIDTA – ponad 78,1 mln zł (-37,1% rdr.). W głównej mierze odpowiadają za to spadek procentowej marży brutto na sprzedaży oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej wywołany presją inflacyjną.

– Niezależnie od tego, również nasza logistyczna spółka 3LP – podobnie jak TIM – nie zatrzymuje się w procesie rozwoju i skalowania swojej działalności. Ostatnie miesiące przyniosły uruchomienie nowej lokalizacji przy granicy polsko-niemieckiej w Słubicach oraz start kolejnego sytemu automatyki shuttle system – podkreśla Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA, pełniący także funkcję członka Rady Nadzorczej 3LP SA.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2023 r. >>

drukuj