I kw. 2014 r. w Grupie Kapitałowej TIM: sprzedaż wyższa o ponad 40%, TIM ponosi koszty zmian

95,5 mln zł, tj. o 44% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r., wyniosły przychody ze sprzedaży TIM SA. Wzrost obrotów całej Grupy Kapitałowej TIM był równie imponujący – o 41%, z 72,6 do 102,5 mln zł.

Znacznie wyższa niż przed rokiem sprzedaż to efekt nie tylko ciepłej zimy, która nie stanowiła dużej przeszkody w prowadzeniu prac budowlanych i wykończeniowych, ale także pozyskania nowych klientów do internetowego Sklepu TIM.

Nowy model sprzedaży TIM-u to nie wyłącznie sprzedaż przez Internet. – Stawiamy na multikanałowość, a więc zakupy przez Internet, lecz ze wsparciem i doradztwem pracowników naszych biur handlowych oraz przedstawicieli handlowych – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – W kolejnych kwartałach spodziewamy się podobnej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży jak w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku – dodaje.

Zmiany w sieci sprzedaży
Zmiana modelu sprzedaży wiąże się z reorganizacją sieci sprzedaży, polegającą na przekształceniu dotychczasowych oddziałów sprzedaży z lokalnymi magazynami w biura handlowe, skoncentrowane na obsłudze obecnych i pozyskiwaniu nowych klientów, bez obsługi magazynowej. Już wkrótce wszystkie zamówienia będą wysyłane do klientów z Magazynu Centralnego TIM SA w podwrocławskich Siechnicach.

Sam proces przekształcania oddziałów w biura handlowe będzie skutkował oszczędnościami, jednak w I kw. 2014 r. oznaczał dodatkowe koszty, związane z relokacją towarów z zamykanych magazynów lokalnych do Magazynu Centralnego TIM SA. – Pierwszy widoczny wpływ zmian na spadek kosztów będzie widać od IV kwartału 2014 r., kiedy zakończymy proces reorganizacji sieci sprzedaży – zapowiada Krzysztof Folta.

Wyższa sprzedaż – wyższe koszty
Znacznie wyższa niż przed rokiem sprzedaż przełożyła się na wzrost kosztów transportu (dostawy do klientów) sprzedawanych towarów oraz wyższe koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (wyższe prowizje dla pracowników sieci sprzedaży).

Koszty Grupy Kapitałowej TIM w I kw. 2014 r. wyniosły 21,7 mln zł i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 o 5,5 mln zł. – Do czasu zakończenia procesu restrukturyzacji w IV kwartale 2014 r. koszty operacyjne w TIM SA będą wyższe niż wynika to z potrzeb związanych z realizowaną wielkością sprzedaży – zapowiada Krzysztof Folta.

Mimo dużego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupie Kapitałowej TIM nie udało się osiągnąć pozytywnego wyniku finansowego na koniec I kw. 2014 r. Strata na działalności operacyjnej wyniosła niemal 4,99 mln zł (w TIM SA – 4,97 mln zł), natomiast strata netto – prawie 5,38 mln zł (w TIM SA – 5,37 mln zł).

Wojna trwa
Spadek marży w I kw. 2014 r., związany z trwającą na rynku wojną cenową, nie pozostał bez wpływu na wynik, jednak jest uwzględniony przez TIM SA w analizie przyszłych dochodów i nie będzie przesądzał o osiąganych wynikach tak istotnie jak poziom kosztów.

– Marża na poziomie 15-16%, a może nawet niższa, jest oczekiwaną marżą handlową w przyszłości. Rok 2014 przy utrzymaniu tempa wprowadzanych zmian oraz dynamiki sprzedaży powinien zakończyć się dla TIM SA zyskiem na poziomie operacyjnym – przewiduje Krzysztof Folta.

Zobacz skonsolidowany raport za I kw. 2014 r. >>

drukuj