I kw. 2015 r. w GK TIM: sprzedaż wyższa o 21%, pierwszy od 3 lat zysk netto [WIDEO]

114,7 mln zł, tj. o 20% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r., wyniosły przychody ze sprzedaży TIM SA, zaś udział w nich kanału e-commerce – niemal 62%. Obroty całej Grupy Kapitałowej TIM osiągnęły poziom 123,6 mln zł. Spółka i GK TIM odnotowały także zysk netto oraz zysk EBITDA. To efekt pomyślnej realizacji najważniejszych założeń nowego modelu działania TIM SA.

W stosunku do I kw. 2014 r. udział kanału e-commerce w całkowitych przychodach TIM SA wzrósł z 54,8% do 61,7%, zaś oferta magazynowa TIM SA (stale dostępna i wysyłana „od ręki”) zwiększyła się o niemal 100% – z ponad 25 do prawie 50 tysięcy produktów. To przełożyło się na wzrost liczby sprzedawanych produktów (o 49%), a także liczby klientów (o 20% – z 19,7 do 23,6 tys.). 

Coraz bardziej widoczne efekty poprawy
Jednocześnie spółka odnotowała spadek całkowitych kosztów operacyjnych o 15% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To wszystko zaowocowało osiągnięciem po I kw. 2015 r. zysku netto (234 tys. zł w TIM SA i 267 tys. zł w GK TIM) oraz zysku EBITDA (odpowiednio 1 515 i 1 647 tys. zł).

– Od czasu, gdy rozpoczęliśmy wdrażanie nowego modelu działania, wielokrotnie słyszałem głosy sceptyczne co do zakładanego przez nas dominującego udziału w sprzedaży kanału e-commerce – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Wyniki po I kwartale potwierdzają, że podjęliśmy słuszną decyzję, obierając zupełnie nowy kierunek rozwoju wśród polskich dystrybutorów elektrotechniki. Zyski mają oczywiście na razie wymiar symboliczny, ale – jak już wcześniej wspominaliśmy – wyraźne efekty poprawy wyników powinny być widoczne w III kwartale bieżącego roku. Naszym celem niezmiennie pozostaje osiągnięcie w skali całego roku 2015 zysku na poziomie operacyjnym – dodaje.

Nabywca magazynu w Siechnicach – wyłoniony
11 maja 2015 r. TIM SA oraz HE Enterprises sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarły przedwstępną umowę sprzedaży należącej do TIM SA nieruchomości w podwrocławskich Siechnicach. To najprawdopodobniej finał trwającego od kilkunastu miesięcy procesu wyboru firmy, której zadaniem będzie – po zakupie nieruchomości – rozbudowanie dotychczasowego Centrum Logistycznego TIM SA tak, by odpowiadało dynamicznie rosnącym potrzebom TIM SA.

– Umowa obejmuje zarówno działki będące naszą własnością, jak i te, w przypadku których jesteśmy użytkownikiem wieczystym. Ich łączna powierzchnia wynosi około 87 tysięcy mkw. W toku negocjacji ustaliśmy 110 złotych netto jako stawkę za metr kwadratowy, a także 32,319 mln złotych netto za istniejące już budynki i budowle – relacjonuje Krzysztof Folta. – Oznacza to, że łączna wartość umowy wynosi około 41,9 mln złotych netto – podsumowuje.

Zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży, ostateczna umowa sprzedaży zawarta zostanie nie wcześniej niż 1 sierpnia i nie później niż  2 grudnia 2015 r. Wraz z nią zawarta zostanie umowa najmu części nieruchomości. Na jej mocy TIM SA wynajmie od HE Enterprises na 15 lat i 9 miesięcy dotychczasowy budynek Centrum Logistycznego TIM SA z placem składowym, a także budynek magazynowy o powierzchni 29,5 tys. mkw., który HE Enterprises dopiero wybuduje.

Zobacz prezentację nt. wyników >>

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

drukuj