I kw. 2019 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

drukuj