I kw. 2020 r. w Grupie TIM: dwucyfrowa dynamika rekordowych przychodów, EBITDA wyższa o 5,5% [PREZENTACJA, WIDEO]

To było najlepsze w historii Grupy TIM otwarcie roku. Pierwsze trzy miesiące 2020 r. przyniosły 240,1 mln zł skonsolidowanych i 213,2 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, tj. odpowiednio 15,7% i 13,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 7,3 mln zł, co oznacza wzrost o 2,3% rdr. 

Udział e-commerce w obrotach TIM SA w I kwartale 2020 r. wyniósł 72%, a pandemia wirusa SARS-CoV-2, która dotarła do Polski w marcu 2020 r., jedynie potwierdziła słuszność decyzji o postawieniu przez TIM na hybrydowy model sprzedaży, czyli dominujący udział kanału online, ze wsparciem wykwalifikowanych pracowników sieci sprzedaży.

– Jeszcze przed wybuchem pandemii wartość sprzedaży online rosła w Polsce o ponad 18 procent rok do roku. Ten wskaźnik zapewne jeszcze wzrośnie. Czas kwarantanny sprawił bowiem, że wiele firm przyspieszyło z wejściem w e-commerce – często po to, by w ogóle przetrwać – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Umacnianie pozycji i nowi klienci

Choć historycznie pierwsze trzy miesiące roku generują w TIM-ie mniejsze obroty niż pozostałe kwartały, warto zwrócić uwagę, że marzec 2020 r. z przychodami ze sprzedaży przekraczającymi 78,5 mln zł jest obecnie drugim najlepszym miesiącem w całej historii spółki. – My jesteśmy tu już od lat, więc ostatnie tygodnie są dla nas nie czasem nerwowych ruchów i prób odnalezienia się w nowej rzeczywistości, lecz umacniania pozycji i jeszcze lepszego dostosowywania oferty do bieżących potrzeb klientów – dodaje Krzysztof Folta.

Rosnącym obrotom towarzyszy wzrost liczb klientów TIM-u. Utrzymujący się trend wzrostowy potwierdza, że zmiana modelu biznesowego TIM-u skutecznie wpłynęła na odstrojenia się spółki od sektora budowlanego, a także reszty branży elektrotechnicznej, gdzie w ostatnich miesiącach widać znacznie mniejsza dynamikę rozwoju niż w przypadku TIM-u, a nawet spadki. – Czas pandemii przyciągnął do nas nowych klientów, którzy wybrali TIM.pl jako bezpieczną alternatywę dla zakupów w tradycyjnych hurtowniach, z których dotąd korzystali – mówi Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA. – Nie brak także klientów, którzy za sprawą integracji z systemami informatycznymi TIM-u rozpoczęli w czasie zagrożenia epidemicznego proces przygotowania, by przenieść prowadzoną przez siebie sprzedaż do e-commerce – dodaje.

W ROTOPINO.PL wzrost obrotów o niemal 1/4, w TIM-ie – bardzo wysoki cash flow

Główna część przychodów Grupy TIM została oczywiście wypracowana przez TIM SA, jednak udział przychodów pozostałych spółek tworzących Grupę – ROTOPINO.PL SA i 3LP SA – był rekordowy i przekroczył w I kw. 2020 r. poziom 11,1%. Dynamiczny wzrost przychodów 3LP SA związany jest z rosnącym, do 44%, udziałem klientów zewnętrznych (spoza Grupy TIM) w obszarze usług logistycznych realizowanych przez tę spółkę. Przypomnijmy, że jednym z głównych celów strategicznych jest osiągnięcie przez 3LP udziału przychodów z klientów zewnętrznych na poziomie 50%. Dynamika obrotów działającej wyłącznie w kanale e-commerce na rynkach Polski i Europy Zachodniej ROTOPINO.PL SA również jest imponująca i wyniosła 23% rdr.

Ze względu na wysokie ujemne różnice kursowe (4,7 mln zł) zysk netto Grup Kapitałowej TIM w I kw. 2020 r. wyniósł 539 tys. zł. Tak wysokie ujemne różnice kursowe są wynikiem gwałtownego osłabienia polskiego złotego względem euro – mają charakter wyłącznie księgowy i dotyczą głównie wyceny zobowiązań z tytułu długoterminowego wynajmu hal magazynowych do sierpnia 2031 roku. – Wśród danych finansowych warto także zwrócić uwagę na rekordowy dla pierwszego kwartału poziom skonsolidowanej EBITDA w wysokości 12,5 mln złotych (wzrost o 5,5% rok do roku) oraz bardzo wysokie dodatnie przepływy pieniężne. Podczas trzech pierwszych miesięcy 2020 roku Grupa TIM na działalności operacyjnej wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości ponad 7 milionów złotych wobec 3,1 miliona złotych w I kwartale 2019 roku – komentuje Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>drukuj